Những Quà Tặng Hấp Dẫn Khi Tham Gia Thử Thách Cùng GenVita

 

Cặp Người Lớn

Cặp Người Lớn

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 700 điểm

Đã hết hạn

Dù Gấp 3 Cầm Tay

Dù Gấp 3 Cầm Tay

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 400 điểm

Đã hết hạn

Túi Kéo Du Lịch

Túi Kéo Du Lịch

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 1000 điểm

Đã hết hạn

Áo Mưa Cao Cấp

Áo Mưa Cao Cấp

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 300 điểm

Đã hết hạn

Balo Thời Trang

Balo Thời Trang

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 500 điểm

Đã hết hạn

Balo Người Lớn Đen

Balo Người Lớn Đen

Thời hạn đổi quà: 02/07/2018 - 31/07/2018

Điểm để đổi: 550 điểm

Đã hết hạn

Xem thêm