Cách tình thai sản sau năm thứ 2 đk

Cách tình thai sản sau năm thứ 2 đk

26/09/2021, 18:36
(1 lượt)
Năm ngoái đã mua gói 2 của BH toàn diện. 14/10/ 2021 hết hạn. Bây giờ mua lại gói 1 và trong khoảng tháng 10 /2021 sẽ sinh em bé thì quyền lợi được hưởng gói thai sản như thế nào

Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào