Chất điện giải là gì và tác dụng gì?

Chất điện giải là gì và tác dụng gì?

Tạo bởi Linh đào, 28/11/2019, 06:22
(1 lượt)
Một số thông tin mình được biết việc thừa chất điện giải trog cơ thể sẽ khiến người đó dễ bị lên cân, Vừa hay mình lại là một người rất dễ tăng cân, kiểu lên thì dễ mà muốn xg cân là rất ư là khó luôn. Mình k biết chất điện giải là gì và những tác dụng của nó với cơ thể con người chúng ta là gì vậy Long? Nhờ Long tư vấn giúp mình nhé

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào