Cổ phiếu và trái phiếu: Đâu là kênh đầu tư hiệu quả của bạn?

Cổ phiếu và trái phiếu: Đâu là kênh đầu tư hiệu quả của bạn?

23/09/2019
(8 lượt)
Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Việc lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của bạn. Trước khi đưa ra lựa chọn, bạn phải hiểu được cổ phiếu và trái phiếu là gì.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng nhận nợ của người phát hành đối với người mua trái phiếu với một khoản tiền cụ thể trong một thời gian đã được xác định và theo một khoản lợi tức đã được quy định. Người phát hành trái phiếu có thể là các doanh nghiệp và cũng có thể là kho bạc nhà nước. Còn người mua trái phiếu thì là bất kỳ ai, cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ…

Hiện nay có 3 loại trái phiếu cơ bản là:

 • Trái phiếu chính phủ do ngân sách chính quyền trung ương hay địa phương phát hành nhằm mục đích bù đắp cho các khoản chi đầu tư của ngân sách nhà nước, quản lý lạm phát, hoặc tài trợ cho các công trình, các dự án Nhà nước.
 • Trái phiếu chính quyền địa phương là loại trái phiếu đầu tư có kỳ hạn từ 1 năm trở lên, do chính quyền địa phương ủy quyền cho kho bạc hoặc các pháp nhân do chính quyền lập ra, phát hành với mục đích huy động vốn để đầu tư xây dựng các công trình mang tính công cộng như đường xá, bến cảng, trường học, bệnh viện…
 • Trái phiếu doanh nghiệp do các doanh nghiệp phát hành (có đủ điều kiện của Ủy ban Chứng khoán) nhằm mục đích đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp, mở rộng quy mô phát triển kinh doanh.

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu được hiểu đơn giản là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Rất nhiều công ty quyết định chọn phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng của mình. Cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp của mỗi cổ đông. Vì thế doanh nghiệp không có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền góp vốn đó cho những chủ sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp của mình.

Những loại cổ phiếu phổ biến trên thị trường hiện nay gồm:

 • Cổ phiếu thưởng là hình thức chia tách cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 • Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán.
 • Cổ phiếu ESOP là một chương trình phát hành hay bán ưu đãi cổ phiếu của công ty cho người lao động (số lượng có giới hạn) với giá rẻ hơn so với giá thị trường cùng với các điều kiện về hạn chế giao dịch và có lựa chọn với các cá nhân cụ thể.
 • Cổ phiếu OTC là những cổ phiếu đã phát hành như chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Phân biệt giữa đầu tư cổ phiếu và trái phiếu

Đầu tư trái phiếu có thể hiểu đơn giản là bạn cho người khác vay tiền nhưng có giấy bảo đảm và được lấy lợi tức. Trong khi đó, đầu tư cổ phiếu có thể hiểu đơn giản là nhà đầu tư góp vốn để xây dựng một công ty và sẽ được chia lợi nhuận dựa trên kết quả kinh doanh của công ty ấy. Hai hình thức đầu tư này có nhiều điều tương đồng và khác biệt nhất định

Giống nhau

 • Đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu là 2 hình thức đầu tư mang tính rủi ro. Để có lãi, bạn phải nghiên cứu, tìm hiểu kĩ về công ty doanh nghiệp trước khi quyết định mua trái phiếu hoặc cổ phiếu.
 • Đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu đều là hình thức chứng khoán do các công ty phát hành ra để huy động vốn đầu tư, và cả 2 đều có một mệnh giá nhất định.
 • Việc đầu tư trái phiếu hay đầu tư vào cổ phiếu khi mà khách hàng chuyển nhượng cầm cố đều được hưởng sự chênh lệch về giá và hưởng lãi (trái phiếu thì là lãi còn cổ phiếu được gọi là cổ tức).

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Khác nhau

   Trái phiếu  Cổ phiếu
 Tính chất  Trái phiếu lại là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay  Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ
 Tư cách người sở hữu  Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty vì trái phiếu là 1 loại giấy ghi nhận nợ  Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, thành viên của công ty, và được sở hữu 1 phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu
 Trách nhiệm trong việc làm tăng vốn công ty đầu tư  Đây được gọi là chứng khoán nợ. Khi người mua trái phiếu thì sẽ trở thành chủ nợ của công ty. Người này sẽ không có quyền lợi và nghĩa vụ làm tăng vốn của công ty  Được gọi là chứng khoán vốn, tức là người đã nắm giữ cổ phần sẽ là người sở hữu một phần công ty, nắm giữ càng nhiều cổ phần càng phải có trách nhiệm với công ty ấy. Là người chịu trách nhiệm làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Nếu công ty làm ăn thua lỗ sẽ không có lãi
 Lãi suất  Khi đã là người sở hữu trái phiếu thì sẽ được nhận một khoản lãi nhất định và không phụ thuộc vào công việc làm ăn của công ty  Người nắm cổ phiếu sẽ được hưởng cổ tức, nhưng chỉ khi công ty làm ăn phát triển, tức là cổ tức sẽ không cố định
 Lợi nhuận  Lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh của công ty có lãi hay không có lãi  Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào khả năng sản xuất kinh doanh của công ty. Khi công ty làm ăn có lãi mới được chia lợi tức, khi công ty làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức.
 Thời gian  Trái phiếu sẽ có thời hạn xác định, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn  Cổ phiếu sẽ không có thời gian xác định
 Quyền quyết định đối với công ty đầu tư  Những người nắm giữ trái phiếu không có quyền quyết định, biểu quyết, ứng cử hay tham gia vào hoạt động của công ty  Người nắm giữ cổ phiếu có quyền tham gia vào các hoạt động của công ty
 Rủi ro  Khi công ty phá sản hay gặp các rủi ro thì phần trái phiếu bao giờ cũng được thanh toán trước cổ phiếu  Khi công ty làm ăn thua lỗ phá sản thì các cổ đông sẽ được chia phần sau cùng khi mà đã thanh toán hết các khoản và nghĩa vụ khác
 Vốn gốc giá trị ban đầu  Được đảm bảo  Không được đảm bảo
 Thứ tự hoàn trả tiền khi công ty bị phá sản  Được ưu tiên trả trước  Cổ đông được chia tài sản sau khi công ty trả hết nợ
 Thời điểm hoàn trả vốn gốc  Được xác định vào lúc công ty phát hành trái phiếu  Sau khi công ty phá sản hoặc giải thể
 Vốn gốc  Công ty phát hành trái phiếu phải chuẩn bị tiền hoàn trả khi trái phiếu đáo hạn  Sau khi công ty phát hành cổ phiếu không bị yêu cầu mua lại do đó là khoản tiền vốn an toàn

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Lên kế hoạch đầu tư linh hoạt với VITA - Sống Thịnh Vượng

Khi đầu tư vào cổ phiếu thì bạn sẽ gặp rủi ro lớn khi giá cổ phiếu giảm và nhận cổ tức hàng năm không cố định. Cổ tức nhiều hay ít phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Trong khi đó, trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn vì lãi suất cố định và thường có lợi nhuận thấp hơn so với cổ phiếu. Việc lựa chọn nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu vẫn luôn là một bài toán khó với nhiều người, thậm chí là những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Cổ phiếu và trái phiếu là những kênh đầu tư hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng để đưa ra được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bạn cần hiểu rõ bản chất của 2 loại hình đầu tư này.

Nhằm giúp bạn xây dựng kế hoạch đầu tư một cách hiệu quả, Generali Việt Nam đã hợp tác cùng 2 Công ty Quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam - VinaCapital và VietFund Management (VFM), cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Đầu tư VITA - Sống Thịnh Vượng với nhiều tính năng đầu tư ưu việt:

 • Linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư: Bạn được linh hoạt lựa chọn giữa 4 Quỹ liên kết đơn vị phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận: Các quỹ đầu tư được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nhằm tận dụng tối đa các điểm mạnh của mỗi công ty để tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Linh hoạt thay đổi kế hoạch đầu tư: Tùy thuộc vào khả năng tài chính và nhu cầu cuộc sống tại mỗi thời điểm, khách hàng có quyền linh hoạt hoán đổi quỹ, rút tiền, đóng thêm phí bảo hiểm, thay đổi tỉ lệ phân bố quỹ, ngưng đóng phí,...
 • Gia tăng tài sản với quyền lợi thưởng hấp dẫn: Thưởng định kỳ tương đương 3% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản và Thưởng đặc biệt lên đến 225% Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm. 

Tìm hiểu quyền lợi sản phẩm VITA - Sống Thịnh Vượng

Thông tin các quỹ liên kết đơn vị của Generali

 Tên quỹ  Công ty Quản lý Quỹ  Mục Tiêu  Chính sách và rủi ro đầu tư  Danh mục đầu tư
 Quỹ Tích Lũy Chiến Lược  VinaCapital  Tạo thu nhập ổn định và bảo toàn vốn

 Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: Thấp

 Trái phiếu / Công cụ lãi suất cố định (Đầu tư tối đa 95%)

Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)

 Quỹ Tích Lũy Năng Động  VietFund Management
 Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược  VinaCapital  Tăng trưởng vốn đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian dài hạn

 Đầu tư vào danh mục cổ phiếu bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: Cao

 Cổ phiếu niêm yết và các chứng khoán liên quan đến cổ phiếu niêm yết phát sinh từ thực hiện quyền của cổ đông hiệu hữu (Đầu tư tối đa 95%)

Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)

 Quỹ Tăng Trưởng Năng Động  VietFund Management
 

Chúc bạn Sống Như Ý cùng GenVita!

Để được tư vấn miễn phí về Bảo hiểm liên kết đầu tư VITA - Sống Thịnh Vượng, vui lòng để lại thông tin

 

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Chuẩn bị kế hoạch tài chính vững vàng để không hoang mang khi chẳng may thất nghiệp

Chuẩn bị kế hoạch tài chính vững vàng để không hoang mang khi chẳng may thất nghiệp

02/06/2021

Đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc suy thoái kinh tế những năm gần đây, và hệ quả là nhiều công ty lao đao phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân sự....

Chuyên viên tư vấn tài chính giúp ích gì cho bạn trên con đường hướng tới tự do tài chính?

Chuyên viên tư vấn tài chính giúp ích gì cho bạn trên con đường hướng tới tự do tài chính?

28/05/2021

Để xây dựng tương lai vững chắc, điều đầu tiên bạn cần làm là tìm cách khiến tiền của mình liên tục sinh trưởng hết công suất. Nghe có vẻ đáng lo ngại...

Kế hoạch tài chính như ý cho những cha mẹ chuẩn bị đón con đầu lòng

Kế hoạch tài chính như ý cho những cha mẹ chuẩn bị đón con đầu lòng

24/05/2021

Trở thành bố mẹ chính là thiên chức cực kỳ thú vị nhưng cũng chứa đựng nhiều áp lực không kém. Thế nhưng bạn đừng quá lo lắng nhé, vì không phải chỉ...

Đầu tư vào bảo hiểm: Liều lĩnh hay sự lựa chọn thông minh?

Đầu tư vào bảo hiểm: Liều lĩnh hay sự lựa chọn thông minh?

19/05/2021

Đầu tư vào bảo hiểm liệu có thể sinh lời nhanh nhưng vẫn bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình hay là số tiền nhàn rỗi chỉ nên tiết kiệm cho an toàn?...

Quy tắc chi tiêu 50/30/20 giúp bạn tối ưu việc quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Quy tắc chi tiêu 50/30/20 giúp bạn tối ưu việc quản lý tài chính cá nhân và gia đình

18/05/2021

Bạn đã nghe nói về quy tắc chi tiêu 50/30/20, giúp bạn tối ưu quản lý tài chính? Khám phá ngay cách tốt nhất để quản lý thu chi của bạn.

An toàn tiết kiệm hay đầu tư mạo hiểm? Nỗi phân vân không của riêng ai!

An toàn tiết kiệm hay đầu tư mạo hiểm? Nỗi phân vân không của riêng ai!

05/05/2021

Tích lũy tiền tiết kiệm dần dần để phòng thân khi có bất trắc hay mạo hiểm đầu tư để thu được lợi nhuận cao một cách nhanh chóng là hai suy tính của...