Cột Mốc Thời Gian Quan Trọng Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Cột Mốc Thời Gian Quan Trọng Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

03/07/2018
(1 lượt)
Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ luôn có những cột mốc thời gian quan trọng mà bạn phải lưu ý để đảm bảo được những quyền lợi của bản thân. Đây lại là những yếu tố rất quan trọng mà bạn cần phải lưu ý để đảm bảo được quyền lợi của bản thân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm.

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ luôn có những cột mốc thời gian quan trọng mà bạn phải lưu ý để đảm bảo được những quyền lợi của bản thân. Đây lại là những yếu tố rất quan trọng mà bạn cần phải lưu ý để đảm bảo được quyền lợi của bản thân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm.

Không ít khách hàng của Generali vẫn thắc mắc về những cột mốc thời gian trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường. Đây lại là những yếu tố rất quan trọng mà bạn cần phải lưu ý để đảm bảo được quyền lợi của bản thân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm.

   Cột mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Cần phải lưu ý những cột mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm

Những cột mốc thời gian quan trọng trong một hợp đồng bảo hiểm

Ngày phát hành hợp đồng: Đây chính là khởi đầu cho bất kì hợp đồng bảo hiểm nào và là thời điểm bạn đã hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ các chi phí. Từ lúc này đến ngày hiệu lực hợp đồng, bạn đã được Generali bảo hiểm tạm thời và được hưởng đầy đủ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm tạm thời.

Ngày hiệu lực hợp đồng – Ngày bắt đầu: Được xem là cột mốc thời gian quan trọng nhất bởi kể từ lúc đó, những rủi ro đối với với người được bảo hiểm sẽ được coi là sự kiện bảo hiểm, phía doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất đã xảy ra.

Thời gian cân nhắc: Trong 14 – 21 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng, bên mua hợp đồng có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã nộp.

Thời gian chờ: Khoảng thời gian kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến khi người tham gia được hưởng quyền lợi đó. Trong thời gian chờ, nếu có phát sinh sự kiện bảo hiểm, bạn sẽ không nhận được khoản bồi thường nào. Thời gian chờ cũng thay đổi đối với từng sản phẩm bảo hiểm.

Ngày kỷ niệm hợp đồng: Ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Nếu năm đó không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỷ niệm hợp đồng. Đây là thời điểm bạn phải thanh toán phí hợp đồng hàng năm.

Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ ba / thứ năm / thứ mười…: Đối với nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đây cũng là một cột mốc thời gian quan trọng, vì bạn sẽ bắt đầu nhận được quyền lợi sau một thời gian nhất định. Ví dụ, quyền lợi tiền mặt định kì ba năm một lần (Bảo An Toàn Diện, ngày kỉ niệm hợp đồng lần thứ ba), tăng mức tiền bảo hiểm lên đến 150% giá trị hợp đồng (Bảo An Toàn Diện, ngày kỉ niệm hợp đồng năm thứ mười)…

Ngày đáo hạn hợp đồng: Thời điểm hợp đồng chính thức kết thúc, bạn sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bảo hiểm, nếu hợp đồng còn hiệu lực cho đến lúc đó.

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm / bồi thường: Trong vòng 1 năm kể từ khi có rủi ro xảy ra, bạn có thể chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ cần thiết và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường bất kỳ lúc nào.

Thời hạn trả tiền bảo hiểm / bồi thường: Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Generali sẽ phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng (thông thuờng là trong vòng 30 ngày) hoặc 15 ngày nếu không có thỏa thuận, tính từ ngày Gen nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Thời gian gia hạn đóng phí: Sau thời hạn trả tiền bảo hiểm, nếu bạn vẫn chưa thanh toán các phí cần thiết thì bạn sẽ có thêm 60 ngày gia hạn (tính từ thời điểm đóng phí). Trong khoảng thời gian đó, bạn vẫn nhận được đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm như trong hợp đồng.

Thời gian khôi phục hiệu lực hợp đồng: Bạn có thể khôi phục hợp đồng cũ bất kỳ lúc nào trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực tạm thời, sau khi đã nộp lại các chi phí còn thiếu. Hoặc bạn có thể tiếp tục duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm ít hơn ban đầu, tuy nhiên những quyền lợi của bạn vì thế sẽ bị giảm đi.

Cột mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Chú ý đến những cột mốc quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm những quyền lợi của mình

Đây là những cột mốc thời gian quan trọng mà bạn cần chú ý trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào, để lựa chọn cho mình một sản phẩm thích hợp và đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ hotline của Generali hoặc hỏi trực tiếp tư vấn viên của mình để nhận được những thông tin chính xác nhất.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào