Cùng VITA – Sống Tự Tin Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lâu Dài

Cùng VITA – Sống Tự Tin Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lâu Dài

03/07/2018
(1 lượt)
Kiến thức là một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên phải cân bằng giữa công việc, cuộc sống với việc học và phải đối mặt với những gánh nặng về tài chính. Nhằm chia sẻ nỗi lo này Generali cho ra mắt gói bảo hiểm VITA - Sống Tự Tin.

Kiến thức là một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên phải cân bằng giữa công việc, cuộc sống với việc học và phải đối mặt với những gánh nặng về tài chính. Nhằm chia sẻ nỗi lo này Generali cho ra mắt gói bảo hiểm VITA - Sống Tự Tin.

Cùng VITA - Sống Tự Tin Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lâu Dài

Thiết lập kế hoạch tài chính lâu dài

VITA – Sống Tự Tin : Đảm bảo tài chính vững mạnh 

VITA – Sống Tự Tin với những ưu điểm vượt trội về lãi suất cũng như các khoản thưởng hấp dẫn sẽ giúp bạn tự tin hoạch định những kế hoạch tài chính để duy trì con đường học vấn. Người mua bảo hiểm sẽ được linh hoạt đóng phí và đầu tư, kèm theo là quyền lợi rút tiền từ Tài khoản hợp đồng và thay đổi số tiền bảo hiểm và tham gia.

Lãi suất đầu tư

Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ tăng lên với khoản lãi hàng tháng theo Lãi suất đầu tư. Phần lãi suất này được định nghĩa là mức lãi suất được áp dụng để xác định số tiền lãi được cộng và tích lũy vào giá trị Tài khoản hợp đồng. Lãi suất đầu tư là mức lãi cao hơn giữa lãi suất công bố và lãi suất cam kết. Lãi suất công bố tại từng thời điểm được tính dựa trên lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi khoản Phí quản lý quỹ.

Cùng VITA - Sống Tự Tin Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lâu Dài

Đảm bảo nền tảng tài chính bền vững

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng

Người được bảo hiểm sẽ được nhận toàn bộ giá trị Tài khoản hợp đồng gồm: Khoản lãi đầu tư và các khoản thưởng.

Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng trong 2 năm Hợp đồng đầu tiên

Người được bảo hiểm đã đóng đủ phí trong 2 năm hợp đồng đâu tiên. Trong trường hợp giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng, hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được duy trì hiệu lực.

Thưởng hàng năm

Trong trường hợp Người được bảo hiểm duy trì hợp đồng từ 6 năm trở lên (bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 6 đến Năm hợp đồng thứ 20) sẽ được chi trả một khoản thưởng vào Tài khoản cơ bản với tỷ lệ % Phí bảo hiểm.

Thưởng đặc biệt

Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10 và mỗi Năm hợp đồng sau đó cho đến Năm hợp đồng thứ 20, Người được bảo hiểm sẽ được chi trả một khoản thưởng vào Tài khoản cơ bản theo tỉ lệ % Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm.

1. Quyền lợi tử vong/TTTB&VV

– Trường hợp tử vong/TTTB&VV trước 70 tuổi

+ Lựa chọn cơ bản: Trong Tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được chi trả một khoản gồm số tiền lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Tài khoản đóng thêm.

+ Lựa chọn nâng cao: Khách hàng sẽ được chi trả một khoản là tổng Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.

– Trường hợp tử vong/TTTB&VV từ 70 tuổi trở đi: Ở cả hai lựa chọn cơ bản và lựa chọn nâng cao, khách hàng sẽ đều được chi trả số tiền lớn hơn giữa: Số tiền bảo hiểm, và Giá trị Tài khoản cơ bản Cộng với giá trị Tài khoản đóng thêm

2. Quyền lợi tử vong/TTTB&VV do tai nạn

Người được bảo hiểm không may tử vong do tai nạn trước 70 tuổi được nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm.

3. Quyền lợi bảo hiểm mở rộng

Để hỗ trợ khách hàng bảo vệ tối ưu bản thân cũng như những người thân trong gia đình trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế. VITA – Sống Tự Tin cũng cấp quyền lợi bảo hiểm mở rộng Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm bổ sung.

Cùng VITA - Sống Tự Tin Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lâu Dài

Quyền lợi tối ưu về sức khỏe

4. Quyền lợi bảo hiểm đặc biệt

Người được bảo hiểm chính sẽ vẫn được Generali Việt Nam vẫn tiếp tục bảo hiểm ngay cả khi hợp đồng mất hiệu lực với quyền lợi chi trả bằng Quyền lợi tử vong/TTTB&VV. Thời hạn bảo hiểm tối đa là 24 tháng cho mỗi lần hợp đồng mất hiệu lực. Điều kiện áp dụng là: Năm hợp đồng thứ 03 (sau khi Phí bảo hiểm của 02 Năm hợp đồng đầu tiên đã được đóng đủ) cho đến cuối Năm hợp đồng thứ 20 hoặc đến khi Người được bảo hiểm chính đạt 70 Tuổi, tùy thời điểm nào đến trước.

Điều kiện và quy định tham gia bảo hiểm VITA – Sống Tự Tin

– Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi.

– Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 99 tuổi

– Thời hạn hợp đồng: 99 trừ Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm.

– Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn hợp đồng

– Thời hạn đóng phí quy định: Phí bảo hiểm phải được đóng đủ trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên.

– Kế hoạch đóng phí:

+ Đóng phí định kỳ (hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý).

+ Đóng phí trước (cho 4 Năm hợp đồng đầu tiên)

 

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào