Địa chỉ gửi bản gốc hóa đơn tài chính đến Generali

Địa chỉ gửi bản gốc hóa đơn tài chính đến Generali

21/01/2021, 17:47
(1 lượt)
Tôi có 1 yêu cầu claim tiền khám ngoại trú đã được chấp thuận. Generali yêu cầu gửi bản gốc hóa đơn tài chính về cho cty nhưng không cho địa chỉ. Xin cho tôi biết chính xác địa chỉ để gửi hồ sơ về generali & nội dung ghi trên thư để tránh thất lạc hs

Nguyễn Khoa Ngữ.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào