Hỏi

Hỏi

30/07/2021, 10:38
(1 lượt)
Tôi có thể kiện người nhân viên đó không và kiện ở đâu và tôi có được bồi thường không

Huy Hung.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Covid

22 giờ trước

Hợp đồng

1 ngày trước

Hđbh

3 ngày trước