Minh Họa Quyền Lợi: Giải Pháp VITA - Sống Lạc Quan Cho Gia Đình

Minh Họa Quyền Lợi: Giải Pháp VITA - Sống Lạc Quan Cho Gia Đình

06/03/2019
(1 lượt)
Chọn VITA - Sống Lạc Quan để bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình thân yêu của bạn với bảng minh họa quyền lợi chi tiết

Chọn VITA - Sống Lạc Quan để bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình thân yêu của bạn với bảng minh họa quyền lợi chi tiết

Anh An – 32 tuổi Tham gia giải pháp VITA – Sống Lạc Quan. Ngoài ra, anh còn mua thêm sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ để gia tăng bảo vệ cho bản thân và gia đình.

  Sản Phẩm   Số tiền bảo hiểm Thời hạn hợp đồng 

Anh An
32 tuổi

VITA - Sống Lạc Quan
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần

 500 triệu đồng  Đến tuổi 75
VITA – Sức Khỏe Vàng Nội trú Tiêu chuẩn    20 năm
Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn  500 triệu đồng  20 năm
Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo mở rộng    Đến tuổi 75

Vợ
28 tuổi

VITA – Sức Khỏe Vàng Nội trú Tiêu chuẩn    20 năm
Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn  500 triệu đồng  20 năm

Con gái
2 tuổi

Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn  500 triệu đồng  20 năm
Bảo hiểm hỗ trợ viện phí  500 triệu đồng  20 năm

Thời gian
đóng phí

 20 năm
 Phí
bảo hiểm
 30 triệu đồng/năm

Quyền lợi tiết kiệm

Chọn VITA - Sống Lạc Quan để bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình thân yêu của bạn với bảng minh họa quyền lợi chi tiết

Quyền lợi bảo vệ của anh An

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Nội trú Theo chi phí thực tế, tối đa 250 triệu đồng/năm. 
Quyền lợi tiền mặt định kỳ để khám tổng quát 1 triệu đồng/lần, tại Năm hợp đồng thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18.
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu 125 triệu đồng/bệnh, chi trả tối đa 02 bệnh thuộc 02 Nhóm bệnh hiểm nghèo khác nhau lên đến 250 triệu đồng.
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau 500 triệu đồng/bệnh, chi trả tối đa 05 bệnh thuộc 05 Nhóm bệnh hiểm nghèo khác nhau lên đến 2,5 tỷ đồng
Quyền lợi Biến chứng bệnh tiểu đường 125 triệu đồng.
Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư 12,5 triệu đồng/lần, chi trả tối đa 04 lần.
Miễn đóng phí do Bệnh hiểm nghèo Miễn tất cả số Phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của Hợp đồng bảo hiểm nếu chẳng may mắc Bệnh hiểm nghèo cho đến khi kết thúc Thời
hạn bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy trường hợp nào đến trước. Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực và các quyền lợi khác vẫn được đảm bảo.
Quyền lợi khi bị Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn  Chi trả lên đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ Thương tật hoặc Bỏng do
Tai nạn

Quyền lợi Tử vong

 • Tử vong do Tai nạn
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng hoặc thang máy công cộng hoặc hỏa hoạn tại tòa nhà công cộng
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên chuyến bay dân dụng

Chi trả Giá trị lớn hơn giữa 500 triệu và giá trị Tài khoản cơ bản, cộng với giá trị Tài khoản đóng thêm (nếu có).

 • Chi trả thêm 1 tỷ đồng (**)
 • Chi trả thêm 1,5 tỷ đồng (**)
 • Chi trả thêm 2 tỷ đồng (**)

Quyền lợi bảo vệ của vợ anh An

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Nội trú  Theo chi phí thực tế, tối đa 250 triệu đồng/năm.
Quyền lợi khi bị Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn Chi trả lên đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn
 • Tử vong do Tai nạn
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng hoặc thang máy công cộng hoặc hỏa hoạn tại tòa nhà công cộng
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên chuyến bay dân dụng
 • Chi trả 500 triệu đồng (**)
 • Chi trả 1 tỷ đồng (**)
 • Chi trả 1,5 tỷ đồng (**)

Quyền lợi bảo vệ của con anh An

Quyền lợi Hỗ trợ viện phí  500 ngàn đồng/ngày 
Quyền lợi khi bị Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn Chi trả lên đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn
 • Tử vong do Tai nạn
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng hoặc thang máy công cộng hoặc hỏa hoạn tại tòa nhà công cộng
 • Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên chuyến bay dân dụng
 • Chi trả 500 triệu đồng (**)
 • Chi trả 1 tỷ đồng (**)
 • Chi trả 1,5 tỷ đồng (**)

(*) Quyền lợi được minh họa tại mức lãi suất 7%/năm. Các quyền lợi minh họa được giả định rằng Bên mua bảo hiểm đóng phí đầy đủ và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào từ giá trị Tài khoản hợp đồng trước đó.

(**) Trừ đi quyền lợi khi bị Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn đã chi trả trước đó.

 

Chọn VITA - Sống Lạc Quan để bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình thân yêu của bạn với bảng minh họa quyền lợi chi tiết

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Gui lai ma Got It

1 ngày trước

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Đóng phí

5 ngày trước