Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Cho VITA - Sống Lạc Quan

Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Cho VITA - Sống Lạc Quan

06/03/2019
(1 lượt)
Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

VITA - Sức Khoẻ Vàng

Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế khi điều trị nội trú, ngoại trú, chăm sóc nha khoa lên đến 1 tỷ đồng/ năm. Tận hưởng các dịch vụ y tế cao cấp và thuận tiện tại Việt Nam và nước ngoài.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến 100% Số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may rủi ro thương tật, Bỏng hoặc tử vong do Tai nạn với tổng quyền lợi lên đến 300% Số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện bằng 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này. Trường hợp nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt, Generali sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm, giúp bạn yên tâm điều trị bệnh. Ngoài ra, Generali sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật bằng 500% Số tiền bảo hiểm và chi trả thêm 50% Số tiền bảo hiểm để hỗ trợ chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết.

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần

Quyền lợi bảo hiểm lên đến 600% Số tiền bảo hiểm và bảo vệ trước 111 Bệnh hiểm nghèo bao gồm, 61 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, 35 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, 3 biến chứng tiểu đường và đặc biệt 12 Bệnh hiểm nghèo cho trẻ em.

Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo mở rộng

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo, Generali sẽ miễn thu toàn bộ Phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của Hợp đồng bảo hiểm kể từ Ngày đến hạn đóng phí kế tiếp cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước.

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính

Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Generali sẽ hỗ trợ 100% Số tiền bảo hiểm vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước.

Bảo hiểm miễn đóng phí

Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Generali sẽ miễn thu toàn bộ Phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của Hợp đồng bảo hiểm kể từ Ngày đến hạn đóng phí kế tiếp cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước.

Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm

Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

 

Chỉ với mức chi phí khiêm tốn, bạn đã có thể tham gia các Bảo hiểm bổ trợ cho VITA - Sống Lạc Quan để đảm bảo bản thân và gia đình đều được bảo vệ toàn diện và tốt nhất trước mọi rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị y tế.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Gui lai ma Got It

1 ngày trước

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Đóng phí

5 ngày trước