Thủ tục thanh toán tiền đi sinh

Thủ tục thanh toán tiền đi sinh

23/01/2022, 15:05
(1 lượt)
Cho e hỏi các thủ tục , cách nộp hồ sơ để thanh toán tiền đi sinh tại bệnh viện

ĐOÀN THỊ TUYẾT NHUNG.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Đóng tiền BH

8 giờ trước

Covid

9 giờ trước

Thanh toán phí

1 ngày trước