Tiền đóng phí chưa được cập nhật trên Genvita

Tiền đóng phí chưa được cập nhật trên Genvita

20/10/2021, 23:24
(1 lượt)
Xin chào, 22/10 là kỳ hạn đóng phí của tối. 11/10 tôi đã chuyển khoản và đã nhận được tin nhắn là Generali đã nhận được tiền và bảo tôi vào ứng dụng Genvita để xem hoá đơn nhưng tôi vào thì chưa thấy khoản nộp được cập nhật và hoá đơn. Cảm ơn.

Hà Văn Hiệp.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào