việc được tư vấn nâng cấp hợp đồng

việc được tư vấn nâng cấp hợp đồng

03/07/2020, 23:44
(1 lượt)
Tôi có được tư vấn nâng cấp gói hợp đồng hiện tại. Khi gặp tư vấn viên , tôi có ký 1 vài giấy tờ trước : Phiếu yêu cầu chấm dứt hợp đồng và thay đổi chữ ký mẫu ; Thư xác nhận Yêu cầu bảo hiểm qua ứng dụng điện tử GENOVA. Sau thời gian suy nghĩ, tôi đã xác nhận lại với TVV không nâng cấp hợp đồng. Tuy nhiên nay tôi nhận được cảnh báo của ngân hàng là không giao tiếp với những trường hợp này. Tôi đang hoang mang về các giấy tờ tôi đã ký có ảnh hưởng đến hợp đồng hiện tại của tôi không.

Le Loan.

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào