Yếu tố tác động đến tỷ giá USD?VND tại nước ta?

Yếu tố tác động đến tỷ giá USD?VND tại nước ta?

Tạo bởi Nguyễn Xoan, 09/12/2019, 08:32
(1 lượt)
Tại Việt Nam tỷ giá USD/VND được điều chỉnh dựa vào yếu tố nào thưa chuyên gia? Sự tăng giá của đồng tiền USD trên thế giới có ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND tại VN hay không?

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào