ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GENVITA Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi tiến hành đăng ký, kích hoạt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng GenVita của Generali Việt Nam. Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận giữa Bạn và Generali Việt Nam về việc sử dụng ứng dụng GenVita và các dịch vụ liên quan do Generali Việt Nam cung cấp.
Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản sử dụng), Bạn vui lòng không sử dụng ứng dụng GenVita và các dịch vụ liên quan. Việc đăng nhập và sử dụng ứng dụng GenVita được hiểu là Bạn đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều khoản sử dụng này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản sử dụng tại từng thời điểm).

1. Giải thích từ ngữ
Trong Điều khoản sử dụng này, các từ ngữ được viết hoa dưới đây sẽ được hiểu và giải thích như sau:
 • “Generali Việt Nam” là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 61 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 20/4/2011.
 • “GenVita” là ứng dụng di động của Generali Việt Nam.
 • “Tài khoản” là tài khoản dùng để truy cập và sử dụng GenVita.
 • “Chứng từ điện tử” là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử khi thực hiện giao dịch điện tử giữa Generali Việt Nam với Bạn thông qua GenVita.
 • “Tên đăng nhập” là một trong các yếu tố định danh Bạn khi sử dụng Tài khoản, được Generali Việt Nam chấp thuận để truy cập và sử dụng GenVita.
 • “Mật khẩu” là một chuỗi ký tự, bao gồm chữ số, mật mã, cụm từ được sử dụng để định danh Bạn khi sử dụng Tài khoản. Mật khẩu sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
 • “Mã khóa bí mật dùng một lần” hay “Mã OTP”: là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng 01 lần (One Time Password - OTP) và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định được hệ thống của Generali Việt Nam gửi cho Bạn thông qua tin nhắn điện thoại hoặc phương thức khác. Mã OTP có thể được sử dụng như một yếu tố thứ 2 để xác thực việc đăng nhập vào Tài khoản hoặc để xác nhận việc thực hiện các yêu cầu giao dịch điện tử của Bạn với Generali Việt Nam.
 • “Biện pháp xác thực” là các yếu tố xác thực mà Generali Việt Nam sử dụng để định danh Bạn, do Bạn đăng ký hoặc do Generali Việt Nam cung cấp tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tên đăng nhập, Mật khẩu và/hoặc Mã OTP, mã captcha, mã ngẫu nhiên (random code), các yếu tố nhận diện sinh trắc học (dấu vân tay, mống mắt, nhận dạng gương mặt, v.v..) và/hoặc bất kỳ biện pháp xác thực nào khác được Generali Việt Nam quy định phù hợp với pháp luật Việt Nam tại từng thời điểm cụ thể hoặc với từng loại giao dịch cụ thể.
 • “Bên CCDV” là đối tác cung ứng dịch vụ cho GenVita của Generali Việt Nam.
 • “Thiết bị bị bẻ khóa” có nghĩa là thiết bị không còn nằm trong giới hạn quản lý được đặt ra bởi nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà sản xuất thiết bị mà không được sự cho phép của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đó.
 • “Hợp đồng bảo hiểm” là hợp đồng bảo hiểm do Generali Việt Nam phát hành.

 • 2. Quyền sở hữu GenVita
  GenVita được phát triển và sở hữu bởi Generali Việt Nam, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến GenVita (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong GenVita, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của GenVita) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Generali Việt Nam và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Generali Việt Nam.
  3. Cài đặt, cập nhật GenVita và đăng ký Tài khoản
  3.1 Để đảm bảo chất lượng trải nghiệm GenVita, Bạn cần tải xuống GenVita và các bản cập nhật ứng dụng do Generali Việt Nam phát hành tại các cửa hàng phân phối ứng dụng chính thức (như: Apple Store, CH Play Store) và làm theo hướng dẫn. Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro, thiệt hại nào phát sinh nếu Bạn tải GenVita từ các nguồn không chính thức.
  3.2 Bạn tự trang bị thiết bị có các thông số, yêu cầu kỹ thuật phù hợp để tải, đăng nhập, sử dụng GenVita và chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ việc truy cập vào thiết bị.
  3.3 Để sử dụng GenVita, Bạn phải đăng ký/nâng cấp, kích hoạt và đăng nhập Tài khoản theo đúng quy định và hướng dẫn của Generali Việt Nam. Bạn hiểu và cam kết rằng i) việc sử dụng GenVita phải tuân thủ các quy định của Generali Việt Nam, quy định của pháp luật Việt Nam, và ii) tất cả các thông tin mà Bạn cung cấp cho Generali Việt Nam là chính xác, đầy đủ.
  3.4 Tài khoản sẽ không được chuyển giao, trao đổi, cầm cố cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác.
  3.5 Tên đăng nhập và Mật khẩu là phương án đăng nhập chính thức vào Tài khoản. Tùy từng thời điểm, Generali Việt Nam có thể cho phép Bạn đăng ký thêm phương án đăng nhập khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: áp dụng Biện pháp xác thực để đăng nhập, liên kết với tài khoản của ứng dụng khác theo quy định của Generali Việt Nam và đăng nhập bằng tài khoản này.

  Trong mọi trường hợp, phương án đăng nhập khác sẽ không thể thay thế phương án đăng nhập chính thức. Phương án đăng nhập khác có thể bị tạm ngừng, chấm dứt tại từng thời điểm theo quyết định của Generali Việt Nam mà sẽ không phải thông báo trước hay được sự đồng ý của Bạn.

  Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại phát sinh khi quyết định liên kết tài khoản của ứng dụng khác để đăng nhập Tài khoản. Bạn có thể liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam để được hỗ trợ ngừng liên kết hoặc tự mình chủ động ngừng liên kết trên thiết bị của Bạn (nếu ứng dụng khác cho phép).
  3.6 Bằng việc đăng nhập và sử dụng Tài khoản, Bạn xác nhận và đồng ý Tài khoản sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch điện tử của Bạn với Generali Việt Nam trên GenVita tại từng thời điểm, nhận các thông báo/thư xác nhận do Generali gửi liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Gửi yêu cầu, nhận thông tin/hướng dẫn/giới thiệu/ tư vấn về các chủ đề sức khỏe, y tế/y khoa, lối sống, chất lượng cuộc sống, quản lý tài chính hoặc vấn đề khác mà Bạn quan tâm và/hoặc Generali Việt Nam có thể cung cấp tại từng thời điểm;
 • Tham gia chương trình khách hàng thân thiết, chương trình tư vấn, chương trình phát sóng trực tiếp, các chương trình thử thách/đố vui có quà tặng hoặc điểm thưởng mà Generali Việt Nam có thể giới thiệu cho Bạn tại từng thời điểm;
 • Nhận thông tin về các chương trình quảng cáo, khuyến mại từ Generali Việt Nam;
 • Gửi đề nghị thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin Bạn đã đăng ký cho Tài khoản
 • Tiếp nhận, xem, kiểm tra, tải xuống Hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu báo cáo, lịch sử thanh toán phí, lịch sử được chi trả quyền lợi bảo hiểm;
 • Thanh toán phí bảo hiểm, các khoản nợ hoặc hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm;
 • Nhận các thông báo, thông tin, dữ liệu, tài liệu (bao gồm cả việc nhận thông tin, thông báo về các yêu cầu giao dịch đã được thực hiện, quyền lợi bảo hiểm đã được giải quyết, các khoản tiền được thanh toán, hoàn trả, các thay đổi của Hợp đồng bảo hiểm, thông báo đóng phí, tư vấn viên phục vụ hợp đồng,…);
 • Giao dịch bảo hiểm (theo quy định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm);
 • Bất cứ hoạt động nào khác theo tính năng mới mà GenVita được phát triển theo thời gian, hoặc hoạt động nào có bản chất hoặc tạo ra một giao dịch điện tử giữa Bạn và Generali Việt Nam theo pháp luật hiện hành.
 • 3.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng phương thức thực hiện giao dịch điện tử giữa Bạn và Generali Việt Nam được thực hiện theo trình tự như sau:
 • Bạn sử dụng thiết bị để đăng nhập vào Tài khoản và khởi tạo yêu cầu giao dịch điện tử;
 • Tùy theo từng dịch vụ và loại giao dịch điện tử, GenVita sẽ chỉ dẫn/yêu cầu Bạn thực hiện các thao tác nhập thông tin, đăng tải/chụp hình ảnh, tài liệu, ghi hình video có âm thanh, ghi âm giọng nói hoặc các tài liệu dưới định dạng khác mà Genereali Việt Nam quy định tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch điện tử.
 • GenVita có thể yêu cầu Bạn thực hiện các Biện pháp xác thực trước khi hoàn tất giao dịch điện tử.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo của Generali Việt Nam về việc yêu cầu giao dịch điện tử đã được gửi đến/được nhận bởi Generali Việt Nam theo các phương thức được quy định tại Điều 3.9 của Điều khoản sử dụng này.
 • 3.8 Bạn xác nhận và đồng ý rằng: bằng việc Bạn thao tác đăng nhập vào Tài khoản để yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện thêm các Biện pháp xác thực theo chỉ dẫn/yêu cầu của Generali Việt Nam tại từng thời điểm, Bạn đã tạo lập chữ ký điện tử cho yêu cầu giao dịch điện tử của mình. Theo đó, chữ ký điện tử này có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay của Bạn trên chứng từ giấy, và có giá trị chứng minh, xác nhận rằng:
 • Bạn là người đã yêu cầu Generali Việt Nam thực hiện giao dịch điện tử; và
 • Bạn đã kiểm tra, xác nhận toàn bộ nội dung, Chứng từ điện tử kê khai/cung cấp cho mục đích thực hiện giao dịch điện tử;.
 • iii. Generali Việt Nam không cần thêm bất kỳ xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác từ Bạn để có cơ sở thực hiện yêu cầu giao dịch điện tử. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Generali Việt Nam vẫn có quyền yêu cầu Bạn xác nhận lại việc thực hiện giao dịch điện tử thông qua chứng từ giấy, cuộc gọi ghi âm từ Tổng đài của Generali Việt Nam hoặc bất kỳ hình thức nào khác tùy theo quyết định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
 • 3.9 Bạn được xem là đã nhận được thông tin/thông báo từ Generali Việt Nam nếu thông tin/thông báo đó đã được Generali Việt Nam gửi đến i) địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động mà Bạn đã đăng ký với Generali Việt Nam, hoặc ii) gửi đến Tài khoản, hoặc iii) được đăng tải trên GenVita.
  Thời điểm nhận chứng từ được xác định là thời điểm hiển thị trên tin nhắn, thư điện tử hoặc trên hệ thống GenVita. Nếu Generali Việt Nam kết hợp nhiều phương thức gửi thông tin/thông báo nêu trên thì thời điểm nhận chứng từ được xác định là thời điểm hiển thị của bất kỳ phương thức nào đến trước.
  3.10 Chứng từ điện tử được coi là nhận được bởi Generali Việt Nam vào thời điểm hiển thị trên hệ thống của GenVita hoặc thời điểm hiển thị khi Generali Việt Nam gửi thông tin cho Bạn theo phương thức quy định tại Điều 3.9 của Điều khoản sử dụng này, tùy thời điểm nào đến sau.
  3.11 Tùy thuộc vào loại giao dịch điện tử và tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm, thời gian xử lý cho giao dịch điện tử sẽ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm hoặc theo quy định nội bộ của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
  3.12 Tất cả chứng từ được cung cấp, đính kèm thông qua GenVita sẽ là i) bằng chứng về giao dịch điện tử của Bạn với Generali Việt Nam và ii) có giá trị pháp lý ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của Bạn với Generali Việt Nam. Vì vậy, Bạn đồng ý và xác nhận về việc sẽ tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, phù hợp và đúng đắn của chứng từ khi cung cấp cho Generali Việt Nam.
  3.13 Bất kỳ giao dịch điện tử được thực hiện trên cơ sở đăng nhập, sử dụng GenVita từ Tài khoản của Bạn, đều mặc nhiên được xác định là giao dịch điện tử do Bạn thực hiện và Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ các giao dịch này. Bạn không thể hoãn, tạm ngưng, chối bỏ, thoái thác hoặc hủy ngang các giao dịch này, trừ trường hợp quy định tại Điều 3.14.
  3.14 Generali Việt Nam chỉ xem xét và chấp nhận hủy yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử đã được gửi thành công đến Generali Việt Nam với điều kiện:
 • Bạn gửi yêu cầu hủy giao dịch điện tử i) bằng văn bản hoặc ii) bằng cách liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam hoặc iii) bằng một giao dịch điện tử khác trên GenVita (tùy theo quy định của Generali Việt Nam và khả năng cung cấp dịch vụ của GenVita tại từng thời điểm), kèm theo lý do; và
 • yêu cầu hủy giao dịch điện tử được gửi ngay lập tức và không chậm hơn thời điểm Generali Việt Nam xử lý giao dịch trên hệ thống của mình, và
 • việc hủy giao dịch điện tử phù hợp với quy định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
 • 3.15 Bạn hiểu và đồng ý rằng việc vi phạm nghĩa vụ tại Điều khoản sử dụng này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Bạn và/hoặc bên liên quan khác trong Hợp đồng bảo hiểm, quá trình, kết quả xử lý của Generali Việt Nam đối với các yêu cầu từ Bạn.
  3.16 Để thực hiện các yêu cầu, giao dịch của Bạn, Generali Việt Nam có thể độc lập xử lý toàn bộ yêu cầu hoặc chỉ định Bên CCDV xử lý một phần yêu cầu. Generali Việt Nam đảm bảo sự tham gia của Bên CCDV vào việc xử lý yêu cầu, giao dịch cũng sẽ tuân theo Điều khoản sử dụng này và các quy định pháp luật.
  3.17 Generali Việt Nam được quyền từ chối thực hiện yêu cầu, giao dịch của Bạn trong trường hợp:
 • Bạn không thực hiện Biện pháp xác thực theo yêu cầu/chỉ dẫn của Generali Việt Nam.
 • Generali Việt Nam phát hiện hoặc nghi ngờ giao dịch của Bạn có dấu hiệu gian lận hoặc tiềm ẩn rủi ro gian lận; hoặc
 • Yêu cầu giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Generali Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố; hoặc
 • Generali Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ về Trừng phạt quốc tế hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • 4. Đăng nhập và sử dụng GenVita
  4.1 Bạn phải quản lý, bảo mật các Biện pháp xác thực, thiết bị cài đặt GenVita để đảm bảo rằng chỉ có Bạn mới có toàn quyền kiểm soát, đăng nhập, sử dụng GenVita, thực hiện các giao dịch điện tử thông qua GenVita bằng Tài khoản của Bạn.
  4.2 Bạn vui lòng không tiết lộ/khai báo bất kỳ chi tiết nào của Biện pháp xác thực i) cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, kể cả nhân viên Generali Việt Nam, dưới mọi hình thức.
  4.3 Bạn phải ngăn chặn việc đăng nhập, sử dụng GenVita, thực hiện các giao dịch điện tử thông qua GenVita bởi người khác bằng Tài khoản của Bạn.
  4.4 Bạn cần:
 • chủ động thay đổi Mật khẩu theo định kỳ để đảm bảo an toàn và bảo mật.
 • thay đổi Mật khẩu ngay lập tức và liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam để được hỗ trợ xử lý kịp thời khi Tên đăng nhập, Mật khẩu bị mất, bị đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi ngờ bị lộ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về những hành vi/thiệt hại xảy ra trước khi thông báo cho Generali Việt Nam.

 • 4.5 4.5 Generali Việt Nam sẽ khóa quyền truy cập Tài khoản trong trường hợp Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu của Bạn bị nhập sai quá số lần theo quy định của Generali Việt Nam.

  Để phục hồi quyền truy cập và sử dụng Tài khoản, Bạn cần liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam hoặc thực hiện theo hướng dẫn trên GenVita tại từng thời điểm.
  4.6 Bạn không được thực hiện các hành vi sau đây:
 • Cung cấp/tiết lộ Tên đăng nhập, Mật khẩu cho bất kỳ ai;
 • Cho phép người khác đăng nhập, sử dụng GenVita bằng Tài khoản của Bạn;
 • Cho phép người khác thực hiện giao dịch/ đưa ra các yêu cầu bằng Tài khoản của Bạn;
 • Cho phép người khác tiếp cận, thu thập thông tin trên GenVita bằng Tài khoản của Bạn;
 • Tiết lộ, cung cấp thông tin có được từ GenVita cho người khác (trừ thông tin thuộc sở hữu hợp pháp của Bạn hoặc thông tin được đăng tải công khai);
 • Sử dụng thông tin có được từ GenVita không đúng mục đích theo quy định, hướng dẫn của Generali Việt Nam;
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở GenVita;
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo, dữ liệu nào của GenVita;
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của GenVita, hoặc nội dung GenVita;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của GenVita;
 • Sử dụng GenVita để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Generali Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng GenVita bằng một phần mềm của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Generali Việt Nam.
 • Các hành vi bị cấm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này, quy định của pháp luật.
 • 4.7 Trong mọi trường hợp, Generali Việt Nam sẽ không trực tiếp hoặc ủy quyền cho bất kỳ ai đại diện cho Generali Việt Nam chủ động liên hệ để yêu cầu Bạn tiết lộ Biện pháp xác thực, thông tin Tài khoản, ngay cả cho mục đích xác thực việc đăng nhập thành công sau lần đăng nhập đầu tiên

  Nếu Bạn nhận được yêu cầu như vậy thì Bạn vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin gì và phản ánh sự việc cho Generali Việt Nam ngay lập tức thông qua Tổng đài của Generali Việt Nam.
  4.8 Generali Việt Nam có quyền thay đổi, ngừng, hạn chế, từ chối hoặc chấm dứt việc truy cập, sử dụng GenVita vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và không cần sự đồng ý của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp:
 • Bạn vi phạm quy định của Generali Việt Nam hoặc của pháp luật liên quan đến sử dụng GenVita;
 • Các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro;
 • Bạn không còn là Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm của tất cả Hợp đồng bảo hiểm đã tham gia với Generali Việt Nam;
 • Khi lợi ích của Bạn/Generali Việt Nam/bên thứ ba có thể bị tổn hại;
 • Bạn không đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật và/hoặc Generali Việt Nam để sử dụng GenVita;
 •  Bạn vi phạm bất kỳ cam kết nào với Generali Việt Nam (cho dù cam kết đó có liên quan đến việc sử dụng GenVita hay không).
 • 4.9 Việc ngừng, hạn chế, từ chối hoặc chấm dứt việc đăng nhập, sử dụng GenVita vì bất kỳ lí do gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch điện tử hợp lệ đã được khởi tạo trước đó.
  4.10 Việc Bạn gỡ cài đặt GenVita không ảnh hưởng đến tình trạng kích hoạt của Tài khoản và quyền sở hữu của Bạn đối với Tài khoản.
  4.11 Việc xóa Tài khoản có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến i) quyền lợi của Bạn và/hoặc bên liên quan khác trong Hợp đồng bảo hiểm, ii) trải nghiệm dịch vụ của Bạn, quá trình, kết quả xử lý của Generali Việt Nam đối với các yêu cầu từ Bạn.
  4.12 Bạn có thể yêu cầu xóa Tài khoản bằng cách gửi văn bản cho Generali Việt Nam hoặc liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam. Generali Việt Nam có thể áp dụng một số Biện pháp xác thực để đảm bảo (nhưng không phải là nghĩa vụ) rằng i) Bạn chính là người yêu cầu xóa Tài khoản và ii) Bạn chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, hậu quả phát sinh từ yêu cầu này.
  4.13 Bạn có thể yêu cầu Generali Việt Nam gỡ bỏ nội dung, hình ảnh liên quan đến Bạn hoặc Tài khoản của Bạn trên các bài viết, thông báo, văn bản, v.v. được đăng tải trên GenVita bằng cách gửi văn bản cho Generali Việt Nam hoặc liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam. Generali Việt Nam sẽ gỡ bỏ (các) nội dung này nếu Bạn cung cấp được bằng chứng rằng bạn là chủ sở hữu hoặc đối tượng được đề cập trong (các) nội dung đó.
  4.14 Trong mọi trường hợp, Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sử dụng GenVita không phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, mọi hành hành vi vi phạm trong việc truy cập, sử dụng GenVita còn phải chịu xử lý theo quy định của Generali Việt Nam.

  5. Nội dung và thông tin trên GenVita
  5.1 Khi Bạn đăng tải các thông tin, dữ liệu, tài liệu lên GenVita, điều đó có nghĩa là Bạn đồng ý trao cho Generali Việt Nam quyền sở hữu của thông tin, dữ liệu, tài liệu đã đăng tải. Theo đó, Generali Việt Nam có thể:
 • sử dụng, cấp phép lại quyền sử dụng, chuyển nhượng, đăng tải, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới, dịch, trao đổi, phát hành, biểu diễn, trưng bày, phân phối,… theo quy định của pháp luật đối với các nội dung đó.
 • được toàn quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong những tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, trong việc phát triển, xây dựng và tiếp thị sản phẩm hợp nhất với những tài liệu đó.
 • áp dụng các biện pháp xử lý nếu xảy ra hành vi gây phương hại đến quyền sở hữu trí tuệ của Generali Việt Nam.
 • 5.2 Bạn phải đảm bảo rằng những nội dung đăng tải lên GenVita là không vi phạm pháp luật của Việt Nam, của nước ngoài và quốc tế. Bạn không được phép sử dụng những nội dung không phải do mình đăng tải khi chưa được sự cho phép của người đăng tải, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  5.3 Bạn có thể chia sẻ nội dung hợp lệ dưới các định dạng mà Generali Việt Nam mặc định tại các khu vực cho phép trên GenVita. Bạn cần có trách nhiệm với các thông tin, dữ liệu của Bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Generali Việt Nam không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác, tính hợp pháp của nội dung được Bạn đăng tải hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được Bạn bày tỏ.
  5.4 Bất kỳ tài liệu, thông tin nào i) thuộc quyền sở hữu của Bạn, và ii) không liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, không phải là Dữ liệu cá nhân, và iii) được Bạn đăng công khai trên GenVita thì đều sẽ được xem là không cần phải bảo mật.
  5.5 Bạn hiểu rằng tất cả các giao tiếp, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác, cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung này.
  5.6 Nội dung trên GenVita do Generali Việt Nam cung cấp, đăng tải là tài sản của Generali Việt Nam. Một phần hoặc toàn bộ nội dung của GenVita không thể được sao chép, mô phỏng, chuyển giao, đăng tải, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Generali Việt Nam đồng ý trước bằng văn bản.
  5.7 Generali Việt Nam sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin được Generali Việt Nam cung cấp trên GenVita là trung thực, đáng tin cậy, chính xác trong phạm vi hiểu biết của Generali Việt Nam.
  5.8 Bạn vui lòng lưu ý những tài liệu/bài viết/dịch vụ sau đây trên GenVita, dù được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào (như: văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video) đều sẽ chỉ được cung cấp với mục đích tham khảo và không được xem là nội dung tư vấn, hướng dẫn chuyên môn hay đề nghị từ Generali Việt Nam trong mọi trường hợp:
 • dịch vụ/tài liệu tư vấn, gợi ý, hướng dẫn về các chế độ tập luyện thể thao, ăn uống, chăm sóc sức khỏe/trị liệu/điều trị, quản lý tài chính, cải thiện chất lượng cuộc sống, định hướng tương lai và lối sống.
 • ý kiến chuyên gia, ý kiến/phát biểu từ người đại diện, nhân viên, khách hàng của Generali Việt Nam.
 • chức năng tính toán/đo lường chỉ số sức khỏe, đo lường sức khỏe tài chính, lập kế hoạch quản lý tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống/lối sống được khởi tạo dựa trên các chi tiết do Bạn cung cấp (có thể thông qua hình thức trả lời câu hỏi khảo sát nhanh hoặc tương tác trực tuyến hoặc hộp trò chuyện với trợ lý ảo (chatbot)).
 • thông tin chung về tình hình tài chính, thị trường bảo hiểm hay hoạt động của Generali Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn ở: tình hình hoạt động kinh doanh, xếp hạng doanh nghiệp, khảo sát thị trường, …). Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh từ quyết định sử dụng các thông tin này để đầu tư (bao gồm cả việc mua/bán Đơn vị quỹ) hoặc yêu cầu bảo hiểm hoặc các hoạt động khác liên quan.
 • các thông tin phải được công bố theo quy định pháp luật hoặc quy định nội bộ liên quan được đăng tải trên GenVita.
  Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dung/thực hiện theo các thông tin nêu trên.
 • 5.9 Các dịch vụ/tài liệu tư vấn, gợi ý, hướng dẫn chế độ tập luyện thể thao, ăn uống, chăm sóc sức khỏe/trị liệu/điều trị được đăng tải, chia sẻ trên GenVita sẽ không thay thế chẩn đoán/hướng dẫn chuyên môn và tư vấn của bất kỳ bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bạn cần liên hệ với cơ sở y tế hợp pháp và bác sĩ để được tư vấn, thăm khám và chăm sóc y tế.
  5.10 Trong mọi trường hợp, Generali Việt Nam có quyền sửa đổi các thông tin nêu trên và các chức năng hoạt động của GenVita tùy từng thời điểm và không cần phải thông báo trước.
  5.11 Thương hiệu, nhãn hiệu và logo xuất hiện trên GenVita là tài sản của Assicurazioni Generali S.p.A. và Bạn không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Generali Việt Nam đồng ý trước bằng văn bản.
  5.12 Trên GenVita có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Generali Việt Nam. Việc truy cập tới các website này hoàn toàn có thể gặp rủi ro và Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các rủi ro khi truy cập, sử dụng website này. Generali Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài website thuộc sở hữu của Generali Việt Nam.
  5.13 Các dịch vụ của Bên CCDV, nếu có, sẽ được Generali Việt Nam thông tin cho Bạn tại từng thời điểm. Bạn có thể sẽ cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà Bên CCDV đưa ra nếu sử dụng các dịch vụ này. Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm về những tài liệu, thông tin được soạn thảo/phát hành bởi Bên CCDV.
  5.14 Bạn không được lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên GenVita để thực hiện các hành vi sau đây:
 • Chống lại Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản tác phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư, ngoại trừ các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Generali Việt Nam hoặc được Generali Việt Nam chấp thuận;
 • Tổ chức, tham gia các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;
 • Cản trở, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; việc truy cập thông tin và các dịch vụ hợp pháp khác trên GenVita;
 • Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển, tấn công hệ thống thông tin, hệ thống máy chủ của Generali Việt Nam;
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác trên GenVita hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;
 • Chống lại Generali Việt Nam;
 • Những hành vi khác bị cấm theo qui định của pháp luật có liên quan.

 • 6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
  6.1 Dữ liệu cá nhân là dữ liệu liên quan đến cá nhân đã được định danh hoặc có thể định danh được, dù trực tiếp hay gián tiếp. Phạm vi dữ liệu cá nhân được xác định theo quy định pháp luật liên quan của Việt Nam.
  6.2 Generali Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và sẽ nỗ lực tối đa trong khả năng để áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn khi sử dụng GenVita.
  6.3 Trong trường hợp Bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của (nhiều) người khác, Generali Việt Nam được hiểu là Bạn đã có quyền đại diện hợp pháp để thay mặt (những) người đó cho phép Generali Việt Nam thu thập, sử dụng, xử lý, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu cá nhân của người đó.
  6.4 Bạn chỉ được cung cấp thông tin của người dưới 18 tuổi nếu Bạn là người đại diện theo pháp luật của người đó hoặc được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý.
  6.5 Bạn có thể i) gửi văn bản yêu cầu Generali Việt Nam gỡ bỏ nội dung, hình ảnh liên quan đến Bạn trên các bài viết, thông báo, văn bản, v.v. được đăng tải trên GenVita mà chưa có sự đồng ý của Bạn hoặc ii) liên hệ Tổng đài của Generali Việt Nam, kèm theo bằng chứng chứng minh Bạn là chủ sở hữu hoặc đối tượng được đề cập trong (các) nội dung/hình ảnh đó.
  6.6 Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan, GenVita có thể thu thập, ghi nhận, lưu trữ, chia sẻ cho bên thứ ba (bao gồm cả Tập đoàn Assicurazioni Generali S.p.A) và xử lý những thông tin do Bạn i) cung cấp hoặc ii) khởi tạo từ GenVita trên thiết bị của Bạn thông qua cách thức minh bạch và hợp pháp. Bằng việc đăng ký thiết bị di động của Bạn với GenVita (nếu có) và sử dụng GenVita trên thiết bị, Bạn đồng ý để Generali Việt Nam được quyền:
 • truy cập, thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ những thông tin Bạn lưu trữ trên thiết bị;
 • truy cập một số tính năng có sẵn của thiết bị khi cần thiết tại từng thời điểm nhằm mục đích thực hiện giao dịch điện tử hoặc cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở: truy cập tính năng chụp hình, thư viện hình ảnh, tín hiệu định vị toàn cầu GPS, …). Tại lần đầu tiên sử dụng dịch vụ, tùy thuộc vào thiết bị, Bạn sẽ được yêu cầu cho phép quyền truy cập, giám sát, truyền phát, thu thập, lưu trữ, tiết lộ, xử lý và sử dụng dữ liệu. Bạn có thể chủ động việc cho phép này vào bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện hạn chế quyền truy cập trên thiết bị. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm dịch vụ trên GenVita và Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

 • 7. Phạm vi trách nhiệm
  7.1 Máy chủ của Generali Việt Nam đặt tại Việt Nam. Do đó:
 • Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh nếu sử dụng nội dung, thông tin, tài liệu cung cấp trên GenVita bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Một số sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp trong GenVita có thể không được triển khai tại một số quốc gia khác hoặc không phục vụ cho một số đối tượng khách hàng cư trú bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Bạn được khuyến cáo không sử dụng, tải xuống hoặc truyền bá nội dung, thông tin, tài liệu và dịch vụ cung cấp trên GenVita đến những nơi mà việc lưu trữ, sử dụng, truyền bá những thông tin này có thể sẽ vi phạm quy định pháp luật tại địa phương.
 • Bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc thu thập, xử lý, truyền tải dữ liệu từ Việt Nam ra nước ngoài và phải tự chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm các quy định này.
 • 7.2 Khi truy cập vào GenVita, Bạn đã đồng ý miễn trừ cho Generali Việt Nam khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ hình thức khiếu nại hay yêu cầu bồi thường thiệt hại:
 • của bên thứ ba phát sinh từ hành vi vi phạm của Bạn đối với Điều khoản sử dụng này;
 • của Bạn hoặc bên thứ ba đối với các nội dung, tài liệu, bài viết, gợi ý liên quan đến chế độ tập luyện thể thao, ăn uống, chăm sóc sức khỏe/trị liệu/điều trị, quản lý tài chính, cải thiện chất lượng cuộc sống, định hướng tương lai và lối sống;
 • bất kỳ hình thức khiếu nại hay yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Bạn đối với thiệt hại, tổn thất:
  • gây ra cho thiết bị của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: thiết bị bị nhiễm mã độc, bị tấn công bởi phần mềm độc hại, lỗi phần mềm,… xuất phát từ việc tải xuống các tài liệu, thư từ, hình ảnh được cung cấp trên GenVita mà không phải do lỗi của Generali Việt Nam; hoặc
  • xuất phát từ việc thiếu cẩn trọng trong việc áp dụng các biện pháp tự bảo mật thông tin Tài khoản, dữ liệu cá nhân, thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của Bạn trên GenVita, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bị bẻ khóa.
  • xuất phát từ hành vi để bên thứ ba sử dụng Tài khoản của Bạn;
  • sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình sử dụng GenVita do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Generali Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tình trạng gián đoạn do GenVita cần được nâng cấp, sửa chữa, mất điện, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet,…; hoặc
  • bất cứ sự kiện bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, đình công hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền,...
  • liên quan đến hướng dẫn của Generali Việt Nam khi nhận được yêu cầu thay đổi thông tin Tài khoản trong mọi trường hợp.
 • 7.3 Nếu có bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra yêu cầu Generali Việt Nam bồi thường cho những thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của Bạn đối với các Điều khoản sử dụng này thì Bạn sẽ phải bồi hoàn cho Generali Việt Nam toàn bộ phí tổn, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý), phí, thuế và các trách nhiệm pháp lý khác mà Generali Việt Nam phải gánh chịu từ yêu cầu bồi thường đó.
  7.4 Bạn xác nhận và cam kết rằng các thiết bị mà Bạn sử dụng để cài đặt GenVita không nhiễm mã độc, virus, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ lỗi nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của GenVita. Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị của Bạn nhiễm mã độc, virus hoặc gặp lỗi hoạt động do môi trường hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng gây ra hoặc do đó là Thiết bị bị bẻ khóa.
  7.5 Generali Việt Nam được quyền xử lý yêu cầu của khách hàng gọi lên Tổng đài nếu khách hàng đó trả lời đúng các câu hỏi xác thực/ nhận diện theo quy định của Generali Việt Nam.
  7.6 Generali Việt Nam không phải là chuyên gia sức khỏe và không có chuyên môn trong việc chẩn đoán, kiểm tra, hoặc có điều kiện để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, hoặc xác nhận mức độ hiệu quả của các bài tập thể dục, bài tập trị liệu về mặt y tế. Các thông tin được cung cấp trên GenVita chỉ là những thông tin chung, áp dụng cho các trường hợp phổ biến, có thể được thay đổi tại từng thời điểm và sẽ không thể đáp ứng/phản ánh đúng tình trạng sức khỏe của Bạn.
  Generali Việt Nam khuyến nghị Bạn:
 • tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện theo các chỉ dẫn, gợi ý về sức khỏe từ dịch vụ/bài viết/tài liệu trên GenVita hoặc của Bên CCDV.
 • liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở y tế hợp pháp khi có nhu cầu được tư vấn, thăm khám về sức khỏe.
 • không thay đổi, ngưng hoặc chấm dứt việc trị liệu, điều trị đã được các bác sĩ tư vấn trước đó do nhận được/đọc được các thông tin, tài liệu, bài viết trên GenVita liên quan đến việc trị liệu, điều trị đối với bệnh, tình trạng y tế mà Bạn đang gặp phải.
 • ngừng các chế độ ăn uống, tập luyện thể thao, lối sống, phương thức sinh hoạt được gợi ý bởi GenVita và liên hệ bác sĩ tại các cơ sở y tế hợp pháp nếu Bạn cảm thấy không khỏe, không thoải mái, không phù hợp khi tham gia các chế độ này.
 • không sử dụng, chia sẻ, tư vấn và đảm bảo với bên kỳ bên thứ ba nào về các thông tin, tài liệu có nội dung gợi ý, chỉ dẫn về các chế độ ăn uống, tập luyện thể thao, lối sống, phương thức sinh hoạt được đăng tải trên GenVita.

 • 8. Quy định về Trừng phạt quốc tế
  Generali Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định về trừng phạt quốc tế được thông qua bởi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, và Phòng Quản Lý Tài Sản Tại Nước Ngoài của Ngân Khố Chính Phủ Mỹ cũng như các quy định pháp luật có liên quan tại Việt Nam (“Quy định về Trừng phạt quốc tế”). Theo các quy định về Trừng phạt quốc tế, các cá nhân và tổ chức bất kỳ đều không được phép tham gia thực hiện giao dịch (bao gồm hoạt động (tái) bảo hiểm) hoặc hỗ trợ tài chính (tạo quỹ hoặc nguồn lực kinh tế) đối với các cá nhân, tổ chức, các hoạt động bị áp dụng biện pháp/lệnh Trừng phạt quốc tế. Việc không tuân thủ các quy định liên quan có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, phạt vi phạm hành chính hoặc cả hai.
  Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp dụng lệnh/biện pháp Trừng phạt quốc tế tính đến thời điểm ban hành Điều khoản sử dụng này bao gồm:
 • Nga và Ukraine;
 • Vùng Crimea, Hai vùng Donetsk và Luhansk;
 • Belarus
 • Iran;
 • Afghanistan;
 • Burma (Myanmar);
 • Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên;
 • Venezuela;
 • Cuba;
 • lybia;

 • Bằng việc đăng nhập và sử dụng GenVita, Bạn đã cam kết và đảm bảo, tại bất kỳ thời điểm nào i) sẽ luôn tuân thủ quy định nội bộ của Generali Việt Nam và pháp luật về Trừng phạt quốc tế và ii) sẽ không sử dụng các sản phẩm của Generali Việt Nam (bất kể bằng đơn vị tiền tệ nào) nhằm phục vụ lợi ích của các cá nhân, tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp dụng lệnh/biện pháp trừng phạt.
  Generali Việt Nam sẽ thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn: báo cáo cho cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, từ chối thực hiện giao dịch, từ chối duy trì quan hệ khách hàng v.v… khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về Trừng phạt quốc tế.

  9. Các quy định khác
  9.1 Ngôn ngữ chính thức của GenVita là tiếng Việt. Các nội dung được dịch sang tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.
  9.2 Generali Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản sử dụng này tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Điều khoản sử dụng này sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ được cập nhật trên GenVita và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
  9.3 Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
  9.4 Tất cả các tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp vẫn không đạt được thống nhất bằng việc thương lượng thì tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền ở TP. Hồ Chí Minh theo pháp luật Việt Nam. Generali Việt Nam có quyền khởi kiện tại quốc gia, vùng lãnh thổ khác để bảo vệ quyền và lợi ích của mình hoặc thực thi quyền hạn của mình bất kỳ lúc nào Generali Việt Nam nhận thấy phù hợp.
  9.5 Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu, vi phạm pháp luật hay không thể thực hiện thì hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng không bị ảnh hưởng.
  9.6 Một số dịch vụ trong GenVita có thể có các điều kiện và điều khoản riêng bổ sung cho Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những dịch vụ tương ứng. Các điều kiện và điều khoản riêng là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng.
  9.7 Các chính sách, điều khoản và điều kiện khác được Generali Việt Nam đăng tải trên GenVita là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng.

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
  Đây là chính sách của Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali”) về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua ứng dụng GenVita này.

  Chính sách chung
  Generali tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng ứng dụng GenVita, và tuân theo quy định về thông tin cá nhân, theo pháp luật Việt Nam.
  Những cách lưu giữ dữ liệu cá nhân
  Generali lưu giữ dữ liệu cá nhân theo 2 cách. Đó là những dữ liệu cá nhân có trong:
 • Hồ sơ và tài liệu của khách hàng, bao gồm những hồ sơ chứa thông tin do người sử dụng ứng dụng này cung cấp hoặc do khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tự nguyện cung cấp cho Generali;
 • Các hồ sơ khác, bao gồm các hồ sơ hành chính, nghiệp vụ và dữ liệu cá nhân cung cấp cho Generali cho việc quảng bá, quản lý và các hoạt động hành chính (bao gồm dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali).
 • Mục đích của việc lưu giữ những dữ liệu cá nhân của Quý khách
  Generali lưu giữ thông tin Quý khách cho những mục đích sau:
 • Hồ sơ và tài liệu của khách hàng được lưu giữ để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp đến khách hàng các dịch vụ Bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan một cách dễ dàng nhất;
 • Các hồ sơ khác được lưu giữ cho những mục đích khác tùy thuộc vào tính chất của việc lưu giữ, như các hoạt động hành chính của văn phòng, các hoạt động quảng bá và tiếp thị, việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ, các hoạt động phòng/chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt quốc tế, v.v.
 • Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân
  Việc thu thập thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý rõ ràng của người sử dụng sẽ xảy ra trong lúc truy cập ứng dụng GenVita. Các dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng này:
 • không sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol Addresses) để thu thập thông tin. Tuy nhiên, địa chỉ IP sẽ được lưu giữ trong hệ thống định vị thông tin;
 • sử dụng navigation data như dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê;
 • không sử dụng thẻ internet.

 • Ứng dụng này áp dụng các chính sách sau đây về việc thu thập thông tin cá nhân:
 • Email: Dữ liệu nhận bằng email gửi đến ứng dụng này được sử dụng để trả lời các yêu cầu trong email này và được lưu giữ để thống kê;
 • Danh sách gửi thư: tên sẽ có trong trong danh sách gửi thư này nếu được sự đồng ý của người nhận;
 • Đăng kí: Dữ liệu nhận được sau khi hoàn thành các hồ sơ trực tuyến sẽ được sử dụng để trả lời các yêu cầu về dịch vụ trực tuyến.

 • Generali sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.
  Sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách như thế nào
 • Cung cấp thông tin về các dịch vu bảo hiểm và các hoạt động liên quan, bao gồm việc cung cấp bản mô tả Quyền lợi Bảo hiểm của Quý khách.
 • Liên hệ với bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này) liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách.
 • Liên hệ với các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích báo cáo, kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt quốc tế;
 • Xác minh thông tin cá nhân của Quý khách;
 • Xác nhận các chi tiết thanh toán với ngân hàng hoặc các công ty cung cấp thẻ tín dụng
 • Gửi Quý khách các thông tin về dịch. vụ do tập đoàn Generali cung cấp với sự đồng ý của Quý khách;
 • Liên hệ với chính phủ và các cơ quan điều hành theo yêu cầu của pháp luật;
 • Bảo vệ quyền lợi của Generali hoặc các bên thứ ba khác, hoặc để thi hành các điều khoản và quy tắc đối với việc sử dụng ứng dụng này;
 • Tiến hành các hoạt động khác theo yêu cầu của Generali hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Generali có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho ai
  Generali sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.
 • Các công ty khác trong tập đoàn Assicurazioni Generali với mục đích nêu trên;
 • Bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này);
 • Các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali liên quan đến việc duy trì và quản lý ứng dụng này;
 • Chính phủ và các cơ quan quản lý theo quy đinh của pháp luật;
 • Những người khác chịu trách nhiệm bảo mật cho Generali hoặc những tổ chức kế thừa và chuyển nhượng hợp pháp của Generali.
 • Truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách
  Quý khách có quyền:
 • Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách;
 • Sửa bất kỳ sai sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách;
 • Lưu bản copy dữ liệu cá nhân của Quý khách khi thanh toán khoản phí hợp lý;
 • Rút lại sự đồng ý của Quý khách về việc Generali sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, khi có yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu Quý khách không đồng ý để Generali sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, Generali không thể liên hê hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan.
 • Phòng Chăm sóc Khách hàng
  Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi thông tin về dữ liệu cá nhân), vui lòng liên hệ:
  Phòng Chăm sóc Khách hàng
  Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam
  Generali Plaza - 43 - 45 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Tổng đài: 1900 96 96 75
 • Email: info@generali-life.com.vn
 • Lưu ý chung
  Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng ứng dụng này, bằng việc sử dụng này, chúng tôi xem như Quý khách đã chấp nhận các điều khoản đó.

  ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH
  VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH TRỰC TUYẾN (eKYC)
  Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Quy định này trước khi tiến hành định danh trực tuyến (eKYC). Điều khoản & Quy định này là thỏa thuận giữa Quý khách và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) về việc sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) do Generali Việt Nam cung cấp.
  Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Quy định này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Quy định), Quý khách vui lòng không sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) và các dịch vụ liên quan. Bằng việc Người sử dụng dịch vụ xác nhận đồng ý sử dụng dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC), Người sử dụng dịch vụ đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều khoản và Quy định này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Quy định theo thông báo của Generali Việt Nam tại từng thời điểm).

  ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
  1. Phương thức định danh trực tuyến (eKYC) là:
 • Việc sử dụng giải pháp nhận diện khuôn mặt của con người và ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để xác thực Người sử dụng dịch vụ theo quy định của Generali Việt Nam trong từng thời kỳ;
 • Cách thức được Generali Việt Nam sử dụng để xác thực danh tính của Người sử dụng dịch vụ khi:
 • i. truy cập và sử dụng các dịch vụ Hợp đồng bảo hiểm tại cổng thông tin Khách hàng MyGenerali trên ứng dụng GenVita,
  ii. đăng ký lấy mã SmartOTP để sử dụng các dịch vụ Hợp đồng bảo hiểm,
  iii. truy cập vào các cổng thông tin dành cho Tư vấn bảo hiểm của Generali Việt Nam và
  iv. các dịch vụ khác theo quy định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
  2. Người sử dụng dịch vụ: Là Khách hàng hiện hữu, Khách hàng tiềm năng, và Tư vấn bảo hiểm của Generali Việt Nam.

  ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH TRỰC TUYẾN (eKYC)
  Để sử dụng phương thức định danh trực tuyến, Người sử dụng dịch vụ cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây
  1. Nếu là Khách hàng của Generali Việt Nam, Người sử dụng dịch vụ cần hoàn tất đăng ký tài khoản trên ứng dụng GenVita;
  2. Chấp nhận tất cả Điều khoản và Quy định sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC), bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Quy định theo từng thời kỳ;
  3. Có thiết bị di động hoặc máy tính bảng có chức năng mở khóa thiết bị bằng phương thức sinh trắc học và/hoặc nhận diện khuôn mặt; và
  4. Có Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/giấy tờ tùy thân do Nhà nước Việt Nam cấp hoặc Hộ Chiếu còn hiệu lực.

  ĐIỀU 3. PHẠM VI, MỤC ĐÍCH, CÁCH THỨC THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
  Generali Việt Nam sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) với phạm vi thu thập và xử lý thông tin như sau:
  1. Các thông tin được thu thập, xử lý trong quá trình định danh trực tuyến (eKYC) bao gồm:
 • Mặt trước và mặt sau của Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân do Nhà nước Việt Nam cấp; hoặc
 • Mặt bìa và trang chính chứa đựng thông tin định danh (họ và tên, năm sinh, nơi sinh…) trong Hộ chiếu; và
 • Ảnh chân dung.
 • Các thông tin này sẽ được thu thập, xử lý nhằm mục đích định danh trực tuyến (eKYC). Khi thực hiện quá trình này, dữ liệu cá nhân sẽ được mã hoá để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và không được tái sử dụng cho bất kì mục đích nào khác, ngoài trường hợp tại khoản 2 Điều này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Các dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình định danh trực tuyến (eKYC), sau khi được mã hoá, sẽ có thể được Generali Việt Nam trích xuất, xử lý nhằm mục đích định danh, đối chiếu thông tin hoặc kiểm tra thông tin để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (nếu có). Trong một số trường hợp nhất định, Generali Việt Nam có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của Người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân theo Điều khoản & Quy định này là: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (có thể thay đổi theo các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Quy định tại từng thời điểm).

  ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  a. Quyền của Người sử dụng dịch vụ
  1. Có quyền sử dụng phương thức định danh do Generali Việt Nam cung cấp;
  2. Có quyền được xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu Generali Việt Nam chỉnh sửa những thông tin cung cấp để đăng ký sử dụng dịch vụ và phương thức định danh trực tuyến (eKYC);
  3. Yêu cầu Generali Việt Nam cập nhật thông tin về Điều khoản và Quy định sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC);
  4. Thực hiện các quyền khác của Người sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều khoản & Quy định này này, thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật.
  b. Nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ
  1. Chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình đăng ký, thao tác sử dụng phương thức định danh chính xác và đầy đủ tuân theo hướng dẫn của Generali Việt Nam.
  2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin, dữ liệu được Người sử dụng dịch vụ cung cấp để đăng ký dịch vụ và phương thức định danh trực tuyến (eKYC).
  3. Chịu trách nhiệm bảo mật các thiết bị cài đặt phương thức định danh và thực hiện các biện pháp phòng tránh và ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thiết bị đó trong khả năng của mình.
  4. Có nghĩa vụ bảo mật thông tin của phương thức định danh và/ hoặc các thông tin khác liên quan do Generali Việt Nam cung cấp. Mọi giao dịch được định danh thông qua tên truy cập, mật khẩu và phương thức định danh mà Generali Việt Nam cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ được hiểu là giao dịch được thực hiện theo ý chí của Người sử dụng dịch vụ.
  5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tên truy cập, mật khẩu, thông tin định danh bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng có nguyên nhân xuất phát từ phía Người sử dụng dịch vụ, kể cả khi văn bản này hết hiệu lực.
  6. Có trách nhiệm gửi yêu cầu cho Generali Việt Nam theo cách thức được hướng dẫn khi có nhu cầu ngừng sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC).
  7. Thực hiện các nghĩa vụ khác của Người sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều khoản & Quy định này này, thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GENERALI
  VIỆT NAM
  a. Quyền của Generali Việt Nam
  1. Sử dụng các thông tin được Người sử dụng dịch vụ cung cấp nhằm mục đích định danh trực tuyến (eKYC) và các mục đích khác được quy định tại Điều khoản và Quy định này hoặc theo quy định pháp luật.
  2. Không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do lỗi của Người sử dụng dịch vụ để lộ tên truy cập, mật khẩu, thông tin định danh vì bất kỳ lý do gì;
  3. Không chịu trách nhiệm nếu Người sử dụng dịch vụ sử dụng phần mềm lậu, tài liệu, chứng từ giả mạo, hay tuân theo các chỉ dẫn không do Generali Việt Nam cung cấp.
  4. Thay đổi các nội dung của Điều khoản và Quy định này theo từng thời kỳ bằng cách gửi thông báo cho Người sử dụng dịch vụ. Người sử dụng dịch vụ được xem là đã nhận được thông báo nếu:
 • Các thông báo này đã được đăng tải trên website chính thức của Generali Việt Nam tại địa chỉ: https://generali.vn ; hoặc
 • Được thông báo qua ứng dụng GenVita; hoặc
 • Được gửi đến email hoặc số điện thoại di động do Người sử dụng dịch vụ cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và phương thức định danh trực tuyến (eKYC) với Generali Việt Nam.
 • 5. Chủ động ngừng cung cấp phương thức định danh trực tuyến (eKYC) cho Người sử dụng dịch vụ:
 • Vì Sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến hợp lý của Generali Việt Nam, và không thể khắc mục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;
 • Khi Generali Việt Nam không còn khả năng cung cấp phương thức định danh trực tuyến (eKYC);
 • Người sử dụng dịch vụ không còn thuộc đối tượng sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) theo nội dung trong Điều khoản và Quy định này, các quy định liên quan khác của Generali Việt Nam, hoặc quy định pháp luật, hay đại diện ủy quyền của Người sử dụng dịch vụ không được Generali Vietnam chấp thuận;
 • Vì lý do thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước dẫn đến việc Generali Việt Nam không thể tiếp tục cung cấp phương thức định danh trực tuyến (eKYC) cho Người sử dụng dịch vụ;
 • Khi có các trường hợp khác theo quy định pháp luật và/hoặc quy định của Generali Việt Nam tại từng thời điểm.
 • Trong trường hợp Generali Việt Nam chủ động ngừng cung cấp phương thức định danh (eKYC) cho Người sử dụng dịch vụ, Generali Việt Nam sẽ thông báo cho Người sử dụng dịch vụ, bằng một trong các hình thức sau:
 • Website chính thức của Generali Việt Nam tại địa chỉ: https://generali.vn hoặc
 • Ứng dụng GenVita; hoặc
 • Email hoặc số điện thoại di động do Người sử dụng dịch vụ cung cấp để đăng ký sử dụng dịch vụ và phương thức định danh trực tuyến (eKYC) với Generali Việt Nam.
 • 6. Thực hiện các quyền quy định tại các điều khoản khác của bản Điều khoản và Quy định này, các quy định nội bộ của Generali Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật.
  b. Nghĩa vụ của Generali Việt Nam
  1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về an toàn bảo mật thông tin liên quan;
  2. Cung cấp phương thức định danh trực tuyến (eKYC) trong phạm vi Người sử dụng dịch vụ đăng ký sử dụng và thỏa thuận với Generali Việt Nam.
  3. Bảo mật thông tin được Người sử dụng dịch vụ cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và phương thức định danh trực tuyến (eKYC) theo quy định của pháp luật. Generali Việt Nam chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến Người sử dụng dịch vụ, thông tin về định danh định danh trực tuyến (eKYC) của Người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi được sự cho phép của Người sử dụng dịch vụ và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật;
  4. Giải quyết các khiếu nại của Người sử dụng dịch vụ liên quan đến việc sử dụng phương thức định danh (eKYC) của Generali Việt Nam;
  5. Thực hiện các nghĩa vụ của Generali Việt Nam được quy định tại các điều khoản khác của Điều khoản và Quy định này.

  ĐIỀU 6. XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH TRỰC TUYẾN (eKYC)
  Trong trường hợp phát hiện sự cố trong quá trình sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC), Người sử dụng dịch vụ cần liên hệ ngay cho Generali Việt Nam qua tổng đài: 1900 96 96 75.
  ĐIỀU 7. CẢNH BÁO RỦI RO VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
  Người sử dụng dịch vụ cần lưu ý về các rủi ro, hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra khi sử dụng phương thức định danh định danh trực tuyến (eKYC), cũng như Generali Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát của Người sử dụng dịch vụ phát sinh từ/do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Người sử dụng dịch vụ để lộ/ tiết lộ thông tin định danh, và/ hoặc các thông tin khác liên quan đến dịch vụ sử dụng và/hoặc phương thức định danh trực tuyến (eKYC); hoặc
 • Sự ngắt quãng, trì hoãn, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình kiểm tra thông tin và lấy mã định danh trên các phương thức định danh mà Người sử dụng dịch vụ đăng ký do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Generali Việt Nam bao gồm: tình trạng gián đoạn của hệ thống của Generali Việt Nam (do cần được nâng cấp, sữa chữa), sự cố đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, sự cố đường truyền của các mạng viễn thông, sự cố điện, các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn dịch bệnh, thảm họa, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh và/ hoặc các Sự kiện bất khả kháng khác xảy ra; hoặc
 • Sự cố có liên quan đến thiết bị của Người sử dụng dịch vụ (bao gồm sự cố hệ điều hành); hoặc
 • Thiết bị của Người sử dụng dịch vụ bị người khác sử dụng mà được sự đồng ý hoặc không được sự đồng ý của Người sử dụng dịch vụ; hoặc
 • Việc Generali Việt Nam thực hiện theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều khoản và Quy định vào từng thời kỳ.

 • ĐIỀU 8. HIỆU LỰC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT QUY ĐỊNH
  1. Bản Điều khoản và Quy định này và các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Người sử dụng dịch vụ và Generali Việt Nam kể từ thời điểm Generali Việt Nam công bố nội dung này và được Người sử dụng dịch vụ chấp thuận bằng cách:
 • Đăng ký và thực hiện các thao tác thể hiện việc sử dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC); hoặc
 • Làm theo chỉ dẫn cam kết tuân thủ trên Màn hình đăng ký phương thức định danh trực tuyến (eKYC) tương ứng; hoặc
 • Người sử dụng dịch vụ trước đó đã đăng ký và tiếp tục sử dụng bất kỳ phương thức định danh trực tuyến (eKYC) nào sau khi Generali Việt Nam công bố nội dung này và được Người dử dụng dịch vụ chấp thuận.
 • 2. Văn bản này hết hiệu lực đối với một Người sử dụng dịch vụ khi Người sử dụng dịch vụ ngừng sử dụng phương thức định danh eKYC, bao gồm cả trường hợp Generali Việt Nam chủ động ngừng cung cấp phương thức định danh eKYC, và các bên đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo văn bản này và các quy định khác có liên quan của pháp luật và của Generali Việt Nam.
  3. Thời gian xử lý dữ liệu theo Điều khoản và Quy định này đối với từng Người sử dụng dịch vụ bắt đầu từ khi Người sử dụng dịch vụ đó chấp thuận phương thức định danh trực tuyến (eKYC) và kết thúc khi Điều khoản và Quy định hết hiệu lực đối với Người sử dụng dịch vụ đó.

  ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH TRỰC TUYẾN (eKYC)
  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bản Điều khoản và Quy định này được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.
  ĐIỀU 10. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỔI NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH
  1. Bằng việc chấp thuận Điều khoản và Quy định này, Người sử dụng đồng ý rằng Generali Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản và Quy định này và Người sử dụng đồng ý tuân thủ các sửa đổi, bổ sung đó và Generali Việt Nam không cần phải có thêm bất kỳ chấp thuận nào của Người sử dụng dịch vụ.
  2. Generali Việt Nam sẽ gửi thông báo cho Người sử dụng dịch vụ về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản và Quy định. Người sử dụng dịch vụ được xem là đã nhận được thông báo nếu:
 • Các thông báo này đã được đăng tải trên website chính thức của Generali Việt Nam tại địa chỉ: https://generali.vn ; hoặc
 • Được thông báo qua ứng dụng GenVita; hoặc
 • Được gửi đến email hoặc số điện thoại di động do Người sử dụng dịch vụ.

 • ĐIỀU 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Điều khoản và Quy định này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Trong trường hợp bất kỳ nội dung nào tại Điều khoản và Quy định này bị tuyên bố vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được thì việc tuyên bố nội dung đó là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại của Điều khoản và Quy định này;
  3. Trong trường hợp Điều khoản và Quy định này thể hiện dưới nhiều thứ tiếng thì bản tiếng Việt có giá trị ưu tiên áp dụng, các bản dịch bằng các thứ tiếng khác tiếng Việt chỉ có giá trị tham khảo.
  4. Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản và Quy định này sẽ được thực hiện theo quy định liên quan khác của Generali Việt Nam, của pháp luật và thỏa thuận giữa
  các bên.