CÂU HỎI THƯỜNG GẶP - CHƯƠNG TRÌNH GENERATOR

 

A. Về chương trình Generator

1. Chương trình Generator là gì?

Generator là chương trình thúc đẩy quảng cáo, chia sẻ thông tin về bảo hiểm trực tuyến, được phát triển bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam. Chương trình dành cho tất cả mọi người, đăng ký trực tuyến đơn giản, thông tin minh bạch, tức thời và không có rủi ro.
Chương trình nhằm tăng cường nhận biết của khách hàng, giúp khách hàng chủ động và trực tiếp đặt mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến từ Generali Việt Nam, và mang lại thù lao cho người chia sẻ thông tin.

2. Ai có thể tham gia chương trình Generator?

Chương trình dành cho TẤT CẢ công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên & có mong muốn kiếm thêm thu nhập. Chương trình không giới hạn người tham gia, cho dù bạn là nhân viên, đại lý bảo hiểm của Generali hay công ty bảo hiểm khác.

3. Cách đăng kí tham gia chương trình Generator?

Bạn chỉ cần truy cập Trang đăng ký của Chương trình và cung cấp 3 thông tin cơ bản gồm Họ tên, Email, Số điện thoại để xác thực và tham gia chương trình.
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Giấy tờ tùy thânTài khoản Ngân hàng khi nhận khoản thù lao đầu tiên với Chương trình Generator.

4. Tôi sẽ giới thiệu gì?

 • Giới thiệu sản phẩm: Bạn sẽ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, đầu tiên là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe số VITA - Sống Như Ý của Generali Việt Nam.
 • Giới thiệu người tham gia: Giới thiệu bạn bè, người thân tham gia Generator.

Bạn nên nhớ luôn chia sẻ Mã giới thiệu của bạn khi thực hiện hoạt động giới thiệu.

5. Tôi có thể xem Mã giới thiệu của tôi ở đâu?

Bạn đăng nhập vào Trang cá nhân của bạn trên Chương trình Generator và thấy ngay Mã giới thiệu ở đầu trang. Mã giới thiệu gồm 4 ký tự số và chữ cái, hoặc bạn có thể dùng số điện thoại mà bạn đăng ký với Chương trình Generator thay cho Mã giới thiệu.

6. Tôi có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn Chương trình Generator ở đâu?

Mọi thông tin, tài liệu của Chương trình đều được đăng tải tại Trang chủ của Chương trình.
Bạn có thể xem hoặc tải Sổ tay Generator để tham khảo thêm khi cần. Sổ tay bao gồm các hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hệ thống và các thông tin liên quan đến Chương trình Generator của Generali Việt Nam.

7. Tôi cần tham khảo Quy chế của Chương trình  Generator ở đâu?

Quy chế được đăng tải tại Trang chủ của Chương trình với đầy đủ các điều khoản và quy định chung. Để nhanh chóng, bạn có thể truy cập trực tiếp Quy chế Chương trình.

8. Tôi cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ ai?

 • Số hotline: 1900 969675 – Hỗ trợ sản phẩm.
 • Email: ecommerce@generali-life.com.vn – Hỗ trợ kỹ thuật.

B. Về mức thù lao & Thanh toán thù lao

1. Tôi có thể kiếm thù lao từ chương trình Generator như thế nào?

 • Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của Generali đến bạn bè, người quen hay cộng đồng của bạn (Người dùng nhập Mã giới thiệu của Bạn khi đặt mua Sản phẩm thành công).
 • Giới thiệu bạn bè, người quen hay cộng đồng của bạn cùng tham gia chương trình Generator (Người dùng nhập Mã giới thiệu của Bạn khi đăng ký tham gia Chương trình).

2. Thù lao được tính như thế nào?

 • Thù lao dựa trên Doanh số trực tiếp: 15% giá trị đơn hàng cho mỗi đơn hàng được bạn trực tiếp giới thiệu thành công;
 • Và Thù lao dựa trên doanh số gián tiếp: 5% giá trị đơn hàng cho mỗi đơn hàng thành công do người của bạn giới thiệu vào chương trình Generator giới thiệu thành công.

Thù lao của bạn đã bao gồm các loại thuế theo quy định.

3. Chu kỳ đối soát và thanh toán thù lao hàng tháng của tôi như thế nào?

 • Ghi nhận thù lao: Ngay sau mỗi hợp đồng được kích hoạt thành công.
 • Chu kì đối soát: Tuần cuối cùng của tháng phát sinh hợp đồng kích hoạt thành công.
 • Thời gian thanh toán: Trong vòng 10 ngày của tháng kế tiếp sau khi hoàn tất đối soát.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng mà Bạn đã đăng ký với Generali.

4. Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra thù lao của mình?

Bạn có thể xem doanh số và thù lao được ghi nhận thường xuyên tại Trang cá nhân của bạn trên chương trình Generator.

5. Tôi có thể xem được thù lao của người được tôi giới thiệu không?

Bạn KHÔNG THỂ xem thù lao của người được bạn giới thiệu. Tuy nhiên, Hệ thống sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thù lao dựa trên doanh số gián tiếp cho bạn, nếu người do bạn giới thiệu có đơn hàng thành công. Bạn nên theo dõi thường xuyên tại Trang cá nhân của bạn trên chương trình Generator.

6. Mức thù lao thấp nhất mà tôi được nhận chuyển khoản thanh toán là bao nhiêu?

Việc chi trả Thù lao Dịch vụ cho Bạn sẽ được thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Trong trường hợp số tiền Thù lao Dịch vụ của Bạn trong kỳ thanh toán dưới 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng), Generali sẽ tạm giữ lại và chuyển khoản thanh toán khi số tiền Thù lao Dịch vụ mà Bạn tích lũy được từ đủ 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng) trở lên, ở kỳ thanh toán tiếp theo.