Thử thách gì ?

Thông tin về sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

 

Thông tin về sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý tại đây

Những điều bạn cần biết

 • Thời gian thực hiện thử thách: -
 • Từ 25/05/2021 - 15/06/2021

Lợi ích

 • 01 giải Đầu Tư Như Ý: Thành viên nhận 10.000 điểm
 • 50 giải Bảo Vệ: Mỗi thành viên nhận 1.000 điểm
 • 50 giải Đầu Tư: Mỗi thành viên nhận 1.500 điểm

 

Làm sao để hoàn thành thử thách?

 • Bước 1: Đăng ký thành viên GenVita (nếu đã là thành viên bỏ qua bước này) 
 • Bước 2: Nối chính xác các thông tin mô tả tương ứng của 2 gói quyền lợi: Bảo Vệ & Đầu Tước 2

Ví dụ: Quyền lợi Bảo Vệ: ACD - Quyền lợi Đầu Tư: BE 

 • Bước 3: Để lại đáp án ở mục HOÀN THÀNH THỬ THÁCH 

Lưu ý:

 • Tài khoản hợp lệ là tài khoản đã cập nhật Số Điện Thoại/ Email trong Hồ Sơ Cá Nhân
 • Thành Viên trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua website random.org
 • Thành viên trúng giải bắt buộc phải cập nhật hình đại diện trong Hồ Sơ Cá Nhân
 • Quyết định cuối cùng thuộc về Generali
 • Kết quả được công bố vào 18h ngày 30/06/2020

Ai đã hoàn thành?

3.6K

Ai tham gia?

7K

Huyên Thiệnn

Huyên Thiệnn

Tham gia: 15/06/2021

Thiện Huyên

Thiện Huyên

Tham gia: 15/06/2021

0933677944_548890

0933677944_548890

Tham gia: 15/06/2021

Ngọc Nam

Ngọc Nam

Tham gia: 15/06/2021

Lưu kieu oanh

Lưu kieu oanh

Tham gia: 15/06/2021

ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN

ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN

Tham gia: 15/06/2021

0948005543_602217

0948005543_602217

Tham gia: 15/06/2021

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Tham gia: 15/06/2021

0907839079_395487

0907839079_395487

Tham gia: 15/06/2021

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

Tham gia: 15/06/2021

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào