Hội Nhóm Tài Chính Như Ý

Đặt câu hỏi, tham gia thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm về mảng Tài Chính Bảo Hiểm cùng các thành viên khác trên Cộng Đồng Sống Như Ý GenVita

Tạo bởi Lê Trang, 26/10/2018, 01:46

Cho mình hỏi tham gia bảo hiểm nhân thọ được một thời gian sau đó không có tiền đóng thì có được dừng không? Lúc đó công ty bảo hiểm sẽ giải quyết...

Tạo bởi Cường Lê, 26/10/2018, 01:44

Trên 60 tuổi còn được mua bảo hiểm nhân thọ nữa không ?

Tạo bởi Hoàng Trương, 26/10/2018, 01:42

Nên dựa trên những tiêu chí gì để chọn công ty bảo hiểm nhân thọ vậy mn?

Tạo bởi Chi Nguyen, 26/10/2018, 01:40

Tại sao mua cùng 1 bảo hiểm mà mức phí lại khác nhau? Ai làm bên bảo hiểm giải thích hộ e?

Tạo bởi Phúc Nguyễn, 26/10/2018, 01:38

Mình nghỉ làm muốn xin bảo hiểm thất nghiệp thì được có hưởng 1 lúc hay chia làm nhiều giai đoạn?

Tạo bởi Hien Pham, 26/10/2018, 01:36

Gửi ngân hàng với mua bảo hiểm nhân thọ nên chọn loại hình nào mn?

Xem thêm