Thử thách gì ?

Trong Siêu phẩm phim âm nhạc Tết của Generali - Sống Như Ý, các nhân vật đã ước gì?

Trong Siêu phẩm phim âm nhạc Tết của Generali - Sống Như Ý, các nhân vật đã ước gì

Xem siêu phẩm tại đây:

Những điều bạn cần biết

  • Thời gian thực hiện thử thách: -
  • Từ 07/01/2020 - 23/01/2020

Lợi ích

  • 01 Giải Như Ý: 01 Voucher mua sắm trị giá 5.000.000 đồng (*)
  • 500 Giải Thiết Thực: 500 card điện thoại

(*) Giải Như Ý không dành cho nhân viên Generali

Làm sao để hoàn thành thử thách?

  • Đăng ký thành viên GenVita (nếu là thành viên, bỏ qua bước này)
  • Để lại đáp án tại mục Thử Thách

Lưu ý

  • Tài khoản hợp lệ là tài khoản đã cập nhật Số Điện Thoại/ Email trong Hồ Sơ Cá Nhân
  • Thành Viên trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua website random.org
  • Kết quả được công bố vào 18h ngày 10/2/2020

Ai đã hoàn thành?

1.2K

Ai tham gia?

2.1K

Trần Quang Thiên

Trần Quang Thiên

Tham gia: 22/01/2020

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

Tham gia: 22/01/2020

Hồ Kim Khôn

Hồ Kim Khôn

Tham gia: 22/01/2020

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tham gia: 22/01/2020

Phạm Hồng Soi

Phạm Hồng Soi

Tham gia: 22/01/2020

Vu thi Hang

Vu thi Hang

Tham gia: 22/01/2020

nguyễn khắc đông

nguyễn khắc đông

Tham gia: 22/01/2020

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Tham gia: 22/01/2020

Thơm Trần

Thơm Trần

Tham gia: 21/01/2020

LH. Nam

LH. Nam

Tham gia: 21/01/2020

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào