Thử thách gì ?

Chia sẻ GenVita đến bạn người thân.

Những điều bạn cần biết

  • Thời gian thực hiện thử thách: -
  • Từ 02/07/2018 - 31/07/2018

Lợi ích

Chia sẻ GenVita đến bạn người thân để cùng những kiến thức thông tin bổ ích, cũng như tham gia những thử thách hấp dẫn với quà tặng thú vị từ Generali.

100 áo mưa dành cho 100 thành viên có những chia sẻ hay nhất được bình chọn từ BTC. Quà tặng được trao trực tiếp.

Làm sao để hoàn thành thử thách?

- Click “Tham giathử thách này;
-
Mời bạn người thân tải ứng dụng GenVita, đồng thời chụp lại màn hình đăng nhập tên của bạn /người thân vừa được mời sử dụng;
- Sau
khi đã thực hiện 2 bước trên, truy cập lại vào thử thách này;
- Click “
Hoàn thành”;
- Đ
ính kèm hình chụp màn hình đăng nhập của bạn /người thân bạn đã gửi lời mời, đồng thời chia sẻ suy nghĩ của bạn về GenVita ở khung nhập nội dung;
- Click “
Gửi”.

Ai đã hoàn thành?

149

Ai tham gia?

510

094825****

094825****

Tham gia: 30/07/2018

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Tham gia: 30/07/2018

Bảo Ngô Hoàng Gia

Bảo Ngô Hoàng Gia

Tham gia: 29/07/2018

Vũ Phương

Vũ Phương

Tham gia: 29/07/2018

Nguyễn Sách

Nguyễn Sách

Tham gia: 29/07/2018

Nguyễn Kim Trọng

Nguyễn Kim Trọng

Tham gia: 29/07/2018

sang.vietphap

sang.vietphap

Tham gia: 28/07/2018

Song Chi

Song Chi

Tham gia: 28/07/2018

Hường Bùi

Hường Bùi

Tham gia: 28/07/2018

091680****

091680****

Tham gia: 28/07/2018

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào