Thử thách gì ?

Tìm mã khóa chính xác để mở khóa cánh cửa văn phòng GenCasa

 

Tìm mã khóa chính xác để mở khóa cánh cửa văn phòng GenCasa: Hình Gif: Gợi ý: Mã khóa chính xác chính là ngày Sinh Nhật Generali Việt Nam.

 

Gợi ý: Mã khóa chính xác chính là ngày Sinh Nhật Generali Việt Nam.

Những điều bạn cần biết

 • Thời gian thực hiện thử thách: -
 • Từ 10/04/2020 - 30/04/2020

Lợi ích

 • 01 giải Như Ý: Voucher mua sắm 5.000.000 đồng (*)
 • 500 giải Thiết Thực: 500 card điện thoại 

(*) Giải Như Ý không giành cho nhân viên Generali. Quà tặng chỉ dành cho thành viên lần đầu đăng ký tài khoản GenVita.

Làm sao để hoàn thành thử thách?

 • Đăng ký thành viên GenVita
 • Để lại đáp án tại mục Thử Thách.

Lưu ý

 • Tài khoản hợp lệ là tài khoản đã cập nhật Số Điện Thoại/ Email trong Hồ Sơ Cá Nhân 
 • Thành Viên trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua website random.org
 • Kết quả được công bố vào 18h ngày 10-5-2020.
 

Ai đã hoàn thành?

1.4K

Ai tham gia?

1.9K

Hưng Genvita

Hưng Genvita

Tham gia: 29/04/2020

Lưu Diệu Thùy

Lưu Diệu Thùy

Tham gia: 29/04/2020

Đỗ Hoàng Yến

Đỗ Hoàng Yến

Tham gia: 29/04/2020

Hoàng Hồng Công

Hoàng Hồng Công

Tham gia: 29/04/2020

Hoàng Hồng Hào

Hoàng Hồng Hào

Tham gia: 29/04/2020

Huỳnh Thoại Ngân

Huỳnh Thoại Ngân

Tham gia: 29/04/2020

Ngô Lê Ngọc Bích

Ngô Lê Ngọc Bích

Tham gia: 29/04/2020

Mai Như Hạnh

Mai Như Hạnh

Tham gia: 29/04/2020

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Thương

Tham gia: 29/04/2020

Trần Thái Sơn

Trần Thái Sơn

Tham gia: 29/04/2020

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào