Đổi quà GenGift với điểm thưởng GenVita | Generali Việt Nam

 

eVoucher Con Cưng 50.000 đồng

eVoucher Con Cưng 50.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 06/05/2020 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 500 điểm

Đổi ngay

eVoucher Bách Hóa Xanh 500.000 đồng

eVoucher Bách Hóa Xanh 500.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 25/05/2021 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 5000 điểm

Đổi ngay

eVoucher Bách Hóa Xanh 50.000 đồng

eVoucher Bách Hóa Xanh 50.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 25/05/2021 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 500 điểm

Đổi ngay

eVoucher Bách Hóa Xanh 100.000 đồng

eVoucher Bách Hóa Xanh 100.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 25/05/2021 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 1000 điểm

Đổi ngay

eVoucher Điện Máy Xanh 50.000 đồng

eVoucher Điện Máy Xanh 50.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 06/05/2020 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 500 điểm

Đổi ngay

eVoucher Grab Food 50.000 đồng

eVoucher Grab Food 50.000 đồng

Thời hạn đổi quà: 06/05/2020 - 31/12/2021

Điểm để đổi: 500 điểm

Đổi ngay

Xem thêm