Thử thách gì ?

Chọn đáp án đúng, bạn có ngay cơ hội nhận Gói sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý với quyền lợi chăm sóc sức khỏe giá trị 100 triệu đồng

Gợi ý đáp án: https://vita-song-nhu-y.genvita.vn/

Những điều bạn cần biết

  • Thời gian thực hiện thử thách: -
  • Từ 18/02/2020 - 18/03/2020

Lợi ích

01 giải Như Ý: Gói sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý với quyền lợi chăm sóc sức khỏe giá trị 100 triệu đồng  (*)

500 giải Thiết Thực: 500 card điện thoại mệnh giá từ 20.000 - 50.000 đồng

(*) Giải Như Ý không giành cho nhân viên Generali

Làm sao để hoàn thành thử thách?

Chọn đáp án đúng để có cơ hội nhận Bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý với quyền lợi chăm sóc sức khỏe giá trị 100 triệu đồng

  • Đăng ký thành viên GenVita
  • Để lại đáp án tại Thử Thách. 

Lưu ý

 

  • Tài khoản hợp lệ là tài khoản đã cập nhật Số Điện Thoại/ Email trong Hồ Sơ Cá Nhân 
  • Thành Viên trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua website random.org
  • Kết quả được công bố vào 18h ngày 30/3/2020

Ai đã hoàn thành?

2K

Ai tham gia?

4.8K

Chiều Xuân

Chiều Xuân

Tham gia: 17/03/2020

Trần Thị Ngọc Linh

Trần Thị Ngọc Linh

Tham gia: 17/03/2020

An Nhiên

An Nhiên

Tham gia: 17/03/2020

Dương Kim Húê

Dương Kim Húê

Tham gia: 17/03/2020

Khanh Huynh

Khanh Huynh

Tham gia: 17/03/2020

Nguyễn Thành Mỹ

Nguyễn Thành Mỹ

Tham gia: 17/03/2020

Stephen Bonita

Stephen Bonita

Tham gia: 17/03/2020

Huỳnh Thúc Định

Huỳnh Thúc Định

Tham gia: 17/03/2020

Thu

Thu

Tham gia: 17/03/2020

Tran Ngocnhan

Tran Ngocnhan

Tham gia: 17/03/2020

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào