Thử thách gì ?

Thông tin về sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

 

Thông tin về sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý tại đây

Những điều bạn cần biết

 • Thời gian thực hiện thử thách: -
 • Từ 25/05/2021 - 15/06/2021

Lợi ích

 • 01 giải Đầu Tư Như Ý: Thành viên nhận 10.000 điểm
 • 50 giải Bảo Vệ: Mỗi thành viên nhận 1.000 điểm
 • 50 giải Đầu Tư: Mỗi thành viên nhận 1.500 điểm

 

Làm sao để hoàn thành thử thách?

 • Bước 1: Đăng ký thành viên GenVita (nếu đã là thành viên bỏ qua bước này) 
 • Bước 2: Nối chính xác các thông tin mô tả tương ứng của 2 gói quyền lợi: Bảo Vệ & Đầu Tước 2

Ví dụ: Quyền lợi Bảo Vệ: ACD - Quyền lợi Đầu Tư: BE 

 • Bước 3: Để lại đáp án ở mục HOÀN THÀNH THỬ THÁCH 

Lưu ý:

 • Tài khoản hợp lệ là tài khoản đã cập nhật Số Điện Thoại/ Email trong Hồ Sơ Cá Nhân
 • Thành Viên trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua website random.org
 • Thành viên trúng giải bắt buộc phải cập nhật hình đại diện trong Hồ Sơ Cá Nhân
 • Quyết định cuối cùng thuộc về Generali
 • Kết quả được công bố vào 18h ngày 30/06/2020

Ai đã hoàn thành?

3.8K

Ai tham gia?

6.8K

Hoàng Mạnh Hưng

Hoàng Mạnh Hưng

Tham gia: 1 giờ trước

Thích Đàm Hiền

Thích Đàm Hiền

Tham gia: 2 giờ trước

Nguyễn Đắc Kính

Nguyễn Đắc Kính

Tham gia: 3 giờ trước

Vũ Thanh Hằng

Vũ Thanh Hằng

Tham gia: 3 giờ trước

Hằng Vũ

Hằng Vũ

Tham gia: 4 giờ trước

Hà Ngọc Trần Vũ

Hà Ngọc Trần Vũ

Tham gia: 4 giờ trước

Kèn đồng Anh Minh

Kèn đồng Anh Minh

Tham gia: 4 giờ trước

Miện kèn đồng

Miện kèn đồng

Tham gia: 4 giờ trước

Miện Ngô...

Miện Ngô...

Tham gia: 4 giờ trước

Ngô Miệnnnn

Ngô Miệnnnn

Tham gia: 4 giờ trước

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào