Chào

Chào

28/11/2019, 04:18
(1 lượt)
E bị nổi hạch ở hàm từ nhỏ. và cổ. Kích thước nhỏ cố định k di chuyển. Cũng vài tháng rồi k thấy lặng. Nhưng mọc thêm 1 2 cái nhỏ nữa vậy có nguy hiểm k bác sĩ

Phạm minh nhí .

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào