Những khoản phí phải trả khi bán chứng chỉ quỹ

Những khoản phí phải trả khi bán chứng chỉ quỹ

Tạo bởi cong danh, 29/11/2019, 06:05
(2 lượt)
Xin hỏi chuyên gia, nếu tôi đầu tư mua Chứng chỉ Qũy, khi bán tôi phải trả những khoản chi phí nào?

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Gengift

1 ngày trước

Cách đóng tiền

1 ngày trước

Hỏi

1 ngày trước

Hỏi

1 ngày trước