Những khoản phí phải trả khi bán chứng chỉ quỹ

Những khoản phí phải trả khi bán chứng chỉ quỹ

Tạo bởi cong danh, 29/11/2019, 06:05
(2 lượt)
Xin hỏi chuyên gia, nếu tôi đầu tư mua Chứng chỉ Qũy, khi bán tôi phải trả những khoản chi phí nào?

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào