Cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Generator của Generali Việt Nam

No image
Cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Generator của Generali Việt Nam

Chiến dịch giới thiệu Bảo hiểm ung thư VITA – Lá Chắn Vàng

27/11/2020

VITA – Lá Chắn Vàng là sản phẩm Bảo hiểm ung thư của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam. Sản phẩm giúp bạn tự tin đương đầu bệnh ung thư...

Chiến dịch giới thiệu Bảo hiểm tai nạn VITA – Sống An Nhiên

27/11/2020

VITA - Sống An Nhiên là sản phẩm Bảo hiểm tai nạn của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam. Sản phẩm bảo vệ toàn diện trước các rủi ro...

Giới thiệu chương trình Generator - Sức khỏe trao tay nhận ngay tiền triệu

01/08/2020

Bạn thích chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với bạn bè, người thân hay những người xung quanh? Bạn có nhu cầu gia tăng nguồn thu nhập thụ động...

Chiến dịch giới thiệu Bảo hiểm sức khỏe VITA – Sống Như Ý và mời bạn bè tham gia Generator

01/08/2020

Generator là chương trình thúc đẩy quảng cáo, chia sẻ thông tin về bảo hiểm trực tuyến của Generali Việt Nam với mong muốn tăng cường nhận biết của...